Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Cambrils. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 640 124 569 838 914 493 1.698 22 5.298
Catalunya 332 67 388 590 448 382 808 3 3.018
Barcelona 76 14 53 71 50 16 85 0 365
Girona 10 3 6 11 9 4 12 1 56
Lleida 25 2 13 26 18 5 57 0 146
Tarragona 221 48 316 482 371 357 654 2 2.451
Resta de l'Estat 272 45 162 220 419 90 861 19 2.088
Andalusia 36 12 45 96 231 58 411 9 898
Aragó 45 9 29 16 27 8 81 0 215
Astúries 3 2 2 7 11 0 17 0 42
Balears 4 0 2 2 0 0 4 0 12
Canàries 0 0 0 0 2 1 1 1 5
Cantàbria 10 0 1 0 2 0 2 0 15
Catella-la Manxa 16 2 11 14 12 3 64 1 123
Catella i Lleó 37 2 17 12 34 2 54 0 158
Comunitat Valenciana 22 2 17 12 12 4 15 2 86
Extremadura 16 1 9 33 56 6 136 3 260
Galícia 10 2 6 10 6 1 24 0 59
Madrid 28 8 13 5 8 1 9 1 73
Múrcia 5 1 0 3 7 3 20 0 39
Navarra 9 1 0 3 2 1 5 0 21
País Basc 27 3 7 7 7 2 12 1 66
La Rioja 2 0 1 0 0 0 2 0 5
Ceuta / Melilla 2 0 2 0 2 0 4 1 11
Estranger 36 12 19 28 47 21 29 0 192
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cambrils

Opciones
Búsqueda por nombre