Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Torredembarra. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 198 56 251 355 312 61 979 11 2.223
Catalunya 148 38 208 253 145 51 541 2 1.386
Barcelona 37 12 49 66 39 2 100 0 305
Girona 1 1 1 1 1 0 5 0 10
Lleida 6 3 5 8 8 2 29 0 61
Tarragona 104 22 153 178 97 47 407 2 1.010
Resta de l'Estat 45 14 35 93 159 7 419 9 781
Andalusia 9 6 10 42 87 3 224 3 384
Aragó 5 3 5 4 3 0 25 0 45
Astúries 1 0 0 1 1 0 2 0 5
Balears 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Canàries 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 2 3 4 16 23 1 48 2 99
Catella i Lleó 5 0 5 6 11 0 23 0 50
Comunitat Valenciana 5 0 2 3 8 1 9 1 29
Extremadura 4 1 6 8 13 1 46 2 81
Galícia 1 1 1 4 3 0 5 0 15
Madrid 3 0 1 3 2 0 13 0 22
Múrcia 2 0 1 4 3 1 10 0 21
Navarra 5 0 0 0 2 0 1 0 8
País Basc 2 0 0 2 0 0 4 0 8
La Rioja 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 1 0 6 1 8
Estranger 5 4 8 9 8 3 19 0 56
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Torredembarra

Opciones
Búsqueda por nombre