Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Cornellà de Llobregat. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 226 18 596 600 675 31 2.563 0 4.709
Catalunya 125 6 370 353 278 8 1.014 0 2.154
Barcelona 122 5 350 344 264 7 977 0 2.069
Girona 1 0 7 2 5 1 19 0 35
Lleida 1 1 8 2 5 0 6 0 23
Tarragona 1 0 5 5 4 0 12 0 27
Resta de l'Estat 91 12 215 235 377 22 1.507 0 2.459
Andalusia 55 6 119 126 201 9 860 0 1.376
Aragó 0 1 9 11 7 1 42 0 71
Astúries 0 0 0 0 2 0 2 0 4
Balears 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Canàries 0 0 2 1 0 0 3 0 6
Cantabria 1 0 0 0 2 1 6 0 10
Catella-la Manxa 4 0 21 18 41 2 131 0 217
Catella i Lleó 8 0 18 19 19 4 85 0 153
Comunitat Valenciana 3 1 6 6 5 0 25 0 46
Extremadura 13 2 16 32 49 4 244 0 360
Galícia 3 0 5 4 25 0 45 0 82
Madrid 3 0 5 5 5 0 12 0 30
Múrcia 1 2 4 7 5 1 30 0 50
Navarra 0 0 3 0 3 0 3 0 9
País Basc 0 0 3 2 3 0 5 0 13
La Rioja 0 0 1 0 2 0 1 0 4
Ceuta / Melilla 0 0 2 4 8 0 13 0 27
Estranger 10 0 11 12 20 1 42 0 96
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cornellà de Llobregat

Opciones
Búsqueda por nombre