Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Vilassar de Dalt. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 28 4 49 24 20 3 277 0 405
Catalunya 20 3 39 21 16 2 165 0 266
Barcelona 19 3 36 20 16 2 164 0 260
Girona 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Lleida 1 0 2 0 0 0 0 0 3
Tarragona 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Resta de l'Estat 7 0 10 3 4 1 111 0 136
Andalusia 1 0 2 1 2 1 38 0 45
Aragó 1 0 0 0 0 0 2 0 3
Astúries 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Balears 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 1 1 0 0 6 0 8
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Comunitat Valenciana 0 0 2 0 0 0 4 0 6
Extremadura 1 0 0 0 0 0 3 0 4
Galícia 1 0 1 0 0 0 1 0 3
Madrid 0 0 1 1 1 0 2 0 5
Múrcia 1 0 2 0 0 0 51 0 54
Navarra 1 0 0 0 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 1 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Estranger 1 1 0 0 0 0 1 0 3
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Vilassar de Dalt

Opciones
Búsqueda por nombre