Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Sant Vicenç de Castellet. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 14 1 36 27 30 1 380 0 489
Catalunya 12 1 29 20 18 0 228 0 308
Barcelona 12 1 27 20 18 0 222 0 300
Girona 0 0 1 0 0 0 3 0 4
Lleida 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Tarragona 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Resta de l'Estat 2 0 7 6 11 1 150 0 177
Andalusia 1 0 3 4 10 0 103 0 121
Aragó 0 0 1 0 0 0 8 0 9
Astúries 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Catella-la Manxa 0 0 1 1 0 0 9 0 11
Catella i Lleó 1 0 0 0 0 0 7 0 8
Comunitat Valenciana 0 0 1 0 0 0 2 0 3
Extremadura 0 0 0 0 0 1 6 0 7
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Múrcia 0 0 0 0 1 0 3 0 4
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 1 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 1 0 0 0 4 0 5
Estranger 0 0 0 1 1 0 2 0 4
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Sant Vicenç de Castellet

Opciones
Búsqueda por nombre