Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Ivars d'Urgell. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 1 0 1 4 2 6 8 0 22
Catalunya 1 0 1 2 2 6 4 0 16
Barcelona 0 0 0 0 2 1 0 0 3
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 1 0 1 2 0 5 4 0 13
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Andalusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aragó 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Estranger 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geográfico: Ivars d'Urgell

Selección por nivel geográfico
Búsqueda por nombre