Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Móra d'Ebre. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 16 0 16 21 10 8 92 0 163
Catalunya 12 0 14 15 7 7 72 0 127
Barcelona 2 0 2 2 2 0 7 0 15
Girona 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Lleida 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tarragona 10 0 12 13 5 7 62 0 109
Resta de l'Estat 4 0 2 6 2 1 20 0 35
Andalusia 1 0 0 3 2 0 8 0 14
Aragó 0 0 0 1 0 0 3 0 4
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 1 1 0 0 3 0 5
Catella i Lleó 1 0 0 1 0 0 2 0 4
Comunitat Valenciana 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Extremadura 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 1 0 0 0 0 0 0 0 1
País Basc 1 0 0 0 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Móra d'Ebre

Opciones
Búsqueda por nombre