Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Torredembarra. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 13 2 34 71 64 1 115 0 300
Catalunya 5 1 26 59 28 1 55 0 175
Barcelona 1 1 10 12 8 0 13 0 45
Girona 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Lleida 1 0 0 4 2 0 2 0 9
Tarragona 3 0 16 42 17 1 40 0 119
Resta de l'Estat 8 1 8 11 35 0 59 0 122
Andalusia 1 0 5 5 19 0 27 0 57
Aragó 2 1 1 0 4 0 6 0 14
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Catella-la Manxa 0 0 0 0 2 0 4 0 6
Catella i Lleó 1 0 0 0 2 0 6 0 9
Comunitat Valenciana 1 0 0 1 5 0 2 0 9
Extremadura 0 0 0 4 2 0 6 0 12
Galícia 0 0 0 1 0 0 2 0 3
Madrid 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Múrcia 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 3 0 3
País Basc 0 0 0 0 1 0 2 0 3
La Rioja 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Estranger 0 0 0 1 1 0 1 0 3
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Torredembarra

Opciones
Búsqueda por nombre