Saltar al contenido principal

Població segons relació amb l'activitat, sexe i edat

Població per relació amb l'activitat, sexe i edat Cornellà de Llobregat. 2001
De 0 a 4 anys De 5 a 9 anys De 10 a 14 anys De 15 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Total població
homes 1.908 1.683 1.735 2.123 3.102 4.128 3.719 3.187 2.663 2.310 2.526 2.571 2.210 5.413 39.278
dones 1.762 1.583 1.559 1.928 3.125 3.789 3.553 2.976 2.673 2.392 2.746 2.789 2.254 7.384 40.513
total 3.670 3.266 3.294 4.051 6.227 7.917 7.272 6.163 5.336 4.702 5.272 5.360 4.464 12.797 79.791
Població de 16 anys i més
homes 0 0 0 1.765 3.102 4.128 3.719 3.187 2.663 2.310 2.526 2.571 2.210 5.413 33.594
dones 0 0 0 1.573 3.125 3.789 3.553 2.976 2.673 2.392 2.746 2.789 2.254 7.384 35.254
total 0 0 0 3.338 6.227 7.917 7.272 6.163 5.336 4.702 5.272 5.360 4.464 12.797 68.848
Actius
ocupats
homes 0 0 3 561 2.054 3.478 3.280 2.808 2.327 1.958 2.059 1.704 746 167 21.145
dones 0 0 1 384 1.927 2.909 2.412 1.771 1.527 1.173 962 643 259 192 14.160
total 0 0 4 945 3.981 6.387 5.692 4.579 3.854 3.131 3.021 2.347 1.005 359 35.305
busquen 1a ocupació
homes 0 0 0 108 98 56 31 27 17 12 6 5 7 0 367
dones 0 0 0 67 100 61 51 25 19 12 17 10 4 0 366
total 0 0 0 175 198 117 82 52 36 24 23 15 11 0 733
desocupats ocup.anterior
homes 0 0 0 97 294 323 245 186 155 143 141 177 102 11 1.874
dones 0 0 0 68 260 357 383 318 214 163 160 124 50 8 2.105
total 0 0 0 165 554 680 628 504 369 306 301 301 152 19 3.979
total actius
homes 0 0 3 766 2.446 3.857 3.556 3.021 2.499 2.113 2.206 1.886 855 178 23.386
dones 0 0 1 519 2.287 3.327 2.846 2.114 1.760 1.348 1.139 777 313 200 16.631
total 0 0 4 1.285 4.733 7.184 6.402 5.135 4.259 3.461 3.345 2.663 1.168 378 40.017
Servei militar
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No actius
jubilats o pensionistes
homes 0 0 0 2 1 0 0 1 2 19 60 307 942 4.712 6.046
dones 0 0 0 6 0 3 6 11 15 45 119 272 500 4.594 5.571
total 0 0 0 8 1 3 6 12 17 64 179 579 1.442 9.306 11.617
incapacitats permanents
homes 0 0 0 2 9 20 40 66 79 90 173 282 325 353 1.439
dones 0 0 0 1 6 20 15 56 62 71 92 160 167 344 994
total 0 0 0 3 15 40 55 122 141 161 265 442 492 697 2.433
escolars i estudiants
homes 1.129 1.625 1.694 1.277 524 109 23 11 3 5 5 3 5 7 6.420
dones 1.016 1.540 1.511 1.325 625 106 39 18 23 18 9 19 15 23 6.287
total 2.145 3.165 3.205 2.602 1.149 215 62 29 26 23 14 22 20 30 12.707
feines de la llar
homes 0 0 0 6 7 13 10 13 10 3 11 12 23 80 188
dones 0 0 0 29 96 222 540 687 728 838 1.292 1.481 1.175 1.855 8.943
total 0 0 0 35 103 235 550 700 738 841 1.303 1.493 1.198 1.935 9.131
altres situacions
homes 779 58 38 70 115 129 90 75 70 80 71 81 60 83 1.799
dones 746 43 47 48 111 111 107 90 85 72 95 80 84 368 2.087
total 1.525 101 85 118 226 240 197 165 155 152 166 161 144 451 3.886
total no actius
homes 1.908 1.683 1.732 1.357 656 271 163 166 164 197 320 685 1.355 5.235 15.892
dones 1.762 1.583 1.558 1.409 838 462 707 862 913 1.044 1.607 2.012 1.941 7.184 23.882
total 3.670 3.266 3.290 2.766 1.494 733 870 1.028 1.077 1.241 1.927 2.697 3.296 12.419 39.774
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cornellà de Llobregat

Opciones
Búsqueda por nombre