Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Alt Empordà. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 28 9 37 3 1 4 22 47 69 40 20 60 19 21 40 2.151 565 2.716 100 18 118 0 1 1 2.363 682 3.045
Pesca 7 0 7 4 0 4 2 6 8 11 20 31 6 10 16 480 9 489 30 16 46 1 0 1 541 61 602
Extracció gas i petroli 0 1 1 1 0 1 1 3 4 7 2 9 0 2 2 0 2 2 33 1 34 0 0 0 42 11 53
Electricitat gas i aigua 20 3 23 7 0 7 32 45 77 16 5 21 9 4 13 3 0 3 235 10 245 0 0 0 322 67 389
Ext. i trans. minerals 6 3 9 9 0 9 13 32 45 27 11 38 0 7 7 5 1 6 230 12 242 0 0 0 290 66 356
Indústria química 19 8 27 7 1 8 10 12 22 38 30 68 1 5 6 7 0 7 204 49 253 0 0 0 286 105 391
Const. maquin. mat. elèctric 57 14 71 35 5 40 49 114 163 111 39 150 21 18 39 8 0 8 1.288 162 1.450 2 0 2 1.571 352 1.923
Material transport 8 3 11 12 1 13 20 44 64 55 11 66 8 11 19 3 0 3 228 53 281 0 0 0 334 123 457
Alimentació i begudes 15 13 28 35 7 42 58 84 142 187 233 420 20 20 40 18 5 23 586 250 836 2 0 2 921 612 1.533
Tèxtil, cuir i confecció 5 5 10 7 5 12 8 10 18 43 92 135 4 9 13 3 1 4 73 77 150 0 0 0 143 199 342
Suro i fusta 5 4 9 11 2 13 11 28 39 34 16 50 2 4 6 6 1 7 543 34 577 0 0 0 612 89 701
Paper i arts gràfiques 25 15 40 8 1 9 10 27 37 22 18 40 1 2 3 1 1 2 112 51 163 1 0 1 180 115 295
Plàstics indu. manufact. 18 7 25 8 1 9 11 7 18 34 30 64 3 5 8 0 0 0 85 44 129 0 0 0 159 94 253
Construcció 87 13 100 171 6 177 62 96 158 74 40 114 51 37 88 29 11 40 4.292 63 4.355 5 0 5 4.771 266 5.037
Comerç i reparació 96 90 186 88 30 118 201 365 566 1.462 1.939 3.401 72 76 148 30 12 42 1.290 180 1.470 3 0 3 3.242 2.692 5.934
Hostaleria i restauració 38 23 61 39 22 61 68 115 183 110 107 217 1.410 1.076 2.486 27 5 32 130 30 160 3 0 3 1.825 1.378 3.203
Transport i act. annexes 25 15 40 36 8 44 478 240 718 64 31 95 34 38 72 10 4 14 825 31 856 10 0 10 1.482 367 1.849
Comunicacions 6 2 8 2 0 2 79 68 147 6 3 9 6 6 12 1 0 1 64 3 67 0 0 0 164 82 246
Assegurances i finances 46 22 68 104 14 118 498 336 834 128 50 178 7 49 56 12 0 12 41 10 51 4 1 5 840 482 1.322
Servei empr. lloguers 216 76 292 23 10 33 143 298 441 61 61 122 72 43 115 6 3 9 72 10 82 32 2 34 625 503 1.128
Adm. pública defensa i SS 101 127 228 22 5 27 501 447 948 12 14 26 182 64 246 37 4 41 183 22 205 234 2 236 1.272 685 1.957
Educació i investigació 386 733 1.119 17 6 23 65 140 205 35 38 73 116 141 257 15 8 23 105 28 133 9 0 9 748 1.094 1.842
Sanitat i assis. social 187 310 497 5 2 7 18 80 98 4 22 26 26 100 126 7 3 10 30 25 55 3 0 3 280 542 822
Altres serveis 31 20 51 9 3 12 13 23 36 22 75 97 157 848 1.005 10 5 15 106 19 125 2 0 2 350 993 1.343
Total 1.432 1.516 2.948 663 130 793 2.373 2.667 5.040 2.603 2.907 5.510 2.227 2.596 4.823 2.869 640 3.509 10.885 1.198 12.083 311 6 317 23.363 11.660 35.023
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geográfico: Alt Empordà

Selección por nivel geográfico
Búsqueda por nombre