Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Baix Camp. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 48 14 62 23 4 27 61 79 140 64 32 96 15 25 40 2.192 513 2.705 221 59 280 3 0 3 2.627 726 3.353
Pesca 2 1 3 1 0 1 4 1 5 3 10 13 1 1 2 205 1 206 21 3 24 0 0 0 237 17 254
Extracció gas i petroli 68 5 73 7 0 7 23 18 41 16 4 20 11 4 15 2 1 3 289 3 292 1 0 1 417 35 452
Electricitat gas i aigua 233 18 251 12 1 13 98 71 169 28 5 33 41 6 47 5 0 5 632 15 647 1 0 1 1.050 116 1.166
Ext. i trans. minerals 14 5 19 15 0 15 19 30 49 26 6 32 3 4 7 5 1 6 288 13 301 0 0 0 370 59 429
Indústria química 224 39 263 30 7 37 72 78 150 138 47 185 26 20 46 6 1 7 890 55 945 1 0 1 1.387 247 1.634
Const. maquin. mat. elèctric 137 21 158 86 8 94 122 192 314 184 46 230 31 27 58 17 4 21 2.454 286 2.740 1 0 1 3.032 584 3.616
Material transport 19 3 22 6 0 6 21 21 42 46 3 49 2 2 4 1 0 1 143 24 167 1 0 1 239 53 292
Alimentació i begudes 64 29 93 47 5 52 138 157 295 321 319 640 41 24 65 23 15 38 906 445 1.351 0 0 0 1.540 994 2.534
Tèxtil, cuir i confecció 18 13 31 22 8 30 27 66 93 79 116 195 7 28 35 0 5 5 401 559 960 1 1 2 555 796 1.351
Suro i fusta 4 3 7 13 2 15 27 32 59 30 21 51 4 5 9 4 1 5 626 34 660 1 0 1 709 98 807
Paper i arts gràfiques 38 20 58 17 3 20 24 58 82 50 22 72 1 4 5 4 0 4 251 45 296 0 0 0 385 152 537
Plàstics indu. manufact. 53 12 65 11 3 14 25 27 52 43 35 78 7 3 10 4 2 6 253 74 327 1 0 1 397 156 553
Construcció 97 32 129 122 6 128 102 150 252 104 30 134 36 41 77 45 13 58 4.780 72 4.852 0 0 0 5.286 344 5.630
Comerç i reparació 157 131 288 132 25 157 296 490 786 1.977 2.321 4.298 58 75 133 30 18 48 1.649 235 1.884 6 1 7 4.305 3.296 7.601
Hostaleria i restauració 21 12 33 40 10 50 42 57 99 78 57 135 1.175 849 2.024 16 3 19 127 22 149 0 0 0 1.499 1.010 2.509
Transport i act. annexes 28 22 50 25 6 31 158 125 283 75 17 92 53 16 69 14 3 17 1.288 28 1.316 1 0 1 1.642 217 1.859
Comunicacions 16 6 22 2 1 3 120 89 209 5 5 10 6 6 12 2 0 2 126 9 135 2 0 2 279 116 395
Assegurances i finances 78 30 108 144 14 158 616 380 996 142 51 193 28 37 65 11 1 12 48 9 57 3 0 3 1.070 522 1.592
Servei empr. lloguers 368 104 472 32 5 37 213 386 599 96 85 181 296 86 382 9 0 9 183 30 213 10 0 10 1.207 696 1.903
Adm. pública defensa i SS 171 207 378 22 8 30 389 460 849 10 17 27 250 98 348 33 6 39 291 26 317 71 1 72 1.237 823 2.060
Educació i investigació 618 1.249 1.867 19 10 29 109 191 300 56 47 103 77 172 249 21 8 29 141 38 179 0 0 0 1.041 1.715 2.756
Sanitat i assis. social 442 749 1.191 9 7 16 61 171 232 25 24 49 119 227 346 12 6 18 109 38 147 3 0 3 780 1.222 2.002
Altres serveis 28 28 56 10 9 19 26 43 69 36 77 113 159 1.014 1.173 6 1 7 172 25 197 0 0 0 437 1.197 1.634
Total 2.946 2.753 5.699 847 142 989 2.793 3.372 6.165 3.632 3.397 7.029 2.447 2.774 5.221 2.667 603 3.270 16.289 2.147 18.436 107 3 110 31.728 15.191 46.919
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Baix Camp

Opciones
Búsqueda por nombre