Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Arenys de Munt. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 98 13 111 0 0 0 0 0 0 100 14 114
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 5 1 0 1 0 0 0 7 0 7
Extracció gas i petroli 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 5 0 5
Electricitat gas i aigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Ext. i trans. minerals 0 0 0 1 0 1 2 2 4 2 0 2 1 2 3 0 0 0 11 1 12 1 0 1 18 5 23
Indústria química 3 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 1 10 0 0 0 13 3 16
Const. maquin. mat. elèctric 3 0 3 0 0 0 3 9 12 7 1 8 2 0 2 1 1 2 105 4 109 0 0 0 121 15 136
Material transport 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 12 1 13
Alimentació i begudes 0 3 3 2 0 2 0 5 5 7 7 14 1 0 1 0 0 0 23 4 27 0 0 0 33 19 52
Tèxtil, cuir i confecció 1 3 4 5 0 5 7 12 19 7 4 11 1 2 3 0 0 0 108 161 269 0 0 0 129 182 311
Suro i fusta 0 0 0 1 0 1 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 34 1 35
Paper i arts gràfiques 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 8 1 9
Plàstics indu. manufact. 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 2 10 0 0 0 10 3 13
Construcció 5 0 5 1 0 1 2 1 3 2 0 2 0 0 0 1 0 1 217 0 217 0 0 0 228 1 229
Comerç i reparació 5 3 8 3 0 3 9 9 18 71 72 143 2 0 2 0 0 0 76 11 87 0 0 0 166 95 261
Hostaleria i restauració 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 44 25 69 1 0 1 1 0 1 0 0 0 49 26 75
Transport i act. annexes 0 1 1 2 0 2 3 4 7 2 0 2 0 1 1 0 0 0 54 2 56 0 0 0 61 8 69
Comunicacions 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 6 3 9
Assegurances i finances 2 1 3 3 1 4 12 7 19 2 1 3 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 21 12 33
Servei empr. lloguers 10 4 14 2 0 2 4 10 14 1 0 1 3 1 4 0 0 0 3 0 3 0 0 0 23 15 38
Adm. pública defensa i SS 4 7 11 1 0 1 13 22 35 0 0 0 4 3 7 0 2 2 5 1 6 0 0 0 27 35 62
Educació i investigació 22 41 63 0 1 1 3 4 7 2 2 4 2 8 10 1 0 1 4 4 8 0 0 0 34 60 94
Sanitat i assis. social 7 20 27 1 0 1 0 5 5 0 0 0 2 7 9 0 0 0 2 1 3 0 0 0 12 33 45
Altres serveis 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 52 54 0 0 0 4 4 8 0 0 0 7 57 64
Total 67 86 153 23 3 26 70 95 165 109 88 197 65 104 169 108 16 124 682 197 879 1 0 1 1.125 589 1.714
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Arenys de Munt

Opciones
Búsqueda por nombre