Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Canovelles. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 1 0 1 1 0 1 0 2 2 2 2 4 0 0 0 44 12 56 7 2 9 0 0 0 55 18 73
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 3 1 4
Electricitat gas i aigua 1 0 1 1 0 1 4 1 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 32 2 34 0 0 0 40 3 43
Ext. i trans. minerals 4 1 5 2 0 2 2 7 9 3 1 4 0 0 0 0 0 0 102 23 125 0 0 0 113 32 145
Indústria química 14 11 25 6 0 6 11 17 28 10 4 14 1 5 6 0 0 0 212 65 277 0 0 0 254 102 356
Const. maquin. mat. elèctric 14 2 16 10 1 11 22 24 46 26 1 27 2 2 4 3 1 4 498 109 607 0 0 0 575 140 715
Material transport 3 0 3 3 0 3 6 2 8 6 0 6 0 0 0 0 0 0 51 18 69 0 0 0 69 20 89
Alimentació i begudes 2 3 5 4 3 7 11 18 29 39 34 73 9 10 19 1 0 1 180 117 297 0 0 0 246 185 431
Tèxtil, cuir i confecció 2 0 2 3 0 3 6 16 22 13 16 29 0 5 5 1 0 1 188 195 383 0 0 0 213 232 445
Suro i fusta 1 2 3 0 0 0 4 8 12 1 2 3 2 0 2 1 1 2 152 5 157 0 0 0 161 18 179
Paper i arts gràfiques 3 0 3 0 0 0 2 3 5 3 1 4 1 0 1 0 0 0 71 18 89 0 0 0 80 22 102
Plàstics indu. manufact. 4 2 6 2 0 2 4 11 15 3 3 6 0 4 4 0 0 0 154 55 209 0 0 0 167 75 242
Construcció 3 0 3 10 0 10 4 7 11 10 2 12 0 3 3 1 0 1 613 15 628 0 0 0 641 27 668
Comerç i reparació 9 8 17 4 1 5 15 26 41 127 162 289 4 9 13 1 0 1 187 13 200 0 0 0 347 219 566
Hostaleria i restauració 0 1 1 0 0 0 2 1 3 6 7 13 95 44 139 0 0 0 4 2 6 0 0 0 107 55 162
Transport i act. annexes 1 0 1 0 0 0 9 8 17 11 1 12 2 2 4 0 0 0 147 2 149 1 0 1 171 13 184
Comunicacions 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 11 2 13 1 0 1 16 5 21
Assegurances i finances 3 1 4 10 0 10 30 17 47 9 4 13 1 1 2 0 0 0 4 1 5 2 0 2 59 24 83
Servei empr. lloguers 25 8 33 2 0 2 11 32 43 2 6 8 13 9 22 0 0 0 8 1 9 0 0 0 61 56 117
Adm. pública defensa i SS 6 6 12 1 0 1 23 40 63 0 0 0 9 3 12 2 0 2 17 1 18 1 0 1 59 50 109
Educació i investigació 27 53 80 2 0 2 7 11 18 3 1 4 3 18 21 0 1 1 7 2 9 2 0 2 51 86 137
Sanitat i assis. social 13 34 47 0 0 0 1 5 6 1 0 1 2 21 23 0 1 1 4 1 5 1 0 1 22 62 84
Altres serveis 1 3 4 3 2 5 0 4 4 3 8 11 25 187 212 0 1 1 20 3 23 0 0 0 52 208 260
Total 137 135 272 64 7 71 177 263 440 280 255 535 170 323 493 54 17 71 2.672 653 3.325 8 0 8 3.562 1.653 5.215
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Canovelles

Opciones
Búsqueda por nombre