Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Cornellà de Llobregat. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 2 3 5 0 0 0 4 3 7 4 6 10 4 3 7 45 1 46 22 3 25 0 0 0 81 19 100
Pesca 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 8 9 0 0 0 2 0 2 3 1 4 0 0 0 8 10 18
Extracció gas i petroli 2 2 4 0 0 0 1 2 3 4 5 9 0 2 2 0 0 0 23 0 23 0 0 0 30 11 41
Electricitat gas i aigua 22 2 24 1 0 1 27 16 43 15 2 17 6 3 9 1 1 2 151 6 157 0 0 0 223 30 253
Ext. i trans. minerals 16 14 30 2 2 4 28 41 69 15 12 27 7 11 18 1 0 1 474 38 512 0 0 0 543 118 661
Indústria química 75 64 139 7 0 7 63 127 190 45 19 64 22 24 46 2 0 2 504 145 649 0 0 0 718 379 1.097
Const. maquin. mat. elèctric 212 29 241 46 1 47 234 264 498 109 57 166 57 54 111 10 1 11 3.559 528 4.087 0 0 0 4.227 934 5.161
Material transport 45 4 49 6 0 6 77 36 113 23 5 28 23 12 35 0 0 0 1.155 73 1.228 0 0 0 1.329 130 1.459
Alimentació i begudes 8 11 19 6 0 6 41 60 101 127 184 311 20 11 31 1 1 2 399 116 515 0 0 0 602 383 985
Tèxtil, cuir i confecció 11 9 20 8 2 10 39 47 86 55 63 118 10 29 39 0 1 1 282 484 766 0 0 0 405 635 1.040
Suro i fusta 4 4 8 2 0 2 13 21 34 26 7 33 4 5 9 0 0 0 474 21 495 0 0 0 523 58 581
Paper i arts gràfiques 31 12 43 10 1 11 56 94 150 35 13 48 10 18 28 3 0 3 661 132 793 0 0 0 806 270 1.076
Plàstics indu. manufact. 35 12 47 10 2 12 51 58 109 32 22 54 6 8 14 0 1 1 563 136 699 0 0 0 697 239 936
Construcció 41 10 51 14 3 17 65 65 130 44 19 63 22 43 65 5 0 5 2.566 51 2.617 0 0 0 2.757 191 2.948
Comerç i reparació 73 41 114 35 13 48 181 270 451 975 1.230 2.205 52 57 109 5 1 6 1.041 119 1.160 1 2 3 2.363 1.733 4.096
Hostaleria i restauració 9 5 14 8 2 10 23 20 43 58 42 100 664 351 1.015 0 0 0 67 18 85 0 0 0 829 438 1.267
Transport i act. annexes 26 12 38 4 7 11 203 111 314 70 9 79 64 23 87 2 0 2 1.386 32 1.418 0 0 0 1.755 194 1.949
Comunicacions 18 6 24 1 0 1 115 51 166 7 2 9 4 4 8 0 0 0 112 9 121 0 0 0 257 72 329
Assegurances i finances 23 11 34 48 1 49 220 125 345 38 17 55 21 6 27 1 0 1 20 2 22 0 0 0 371 162 533
Servei empr. lloguers 155 62 217 15 2 17 140 243 383 42 32 74 187 51 238 4 1 5 144 30 174 1 0 1 688 421 1.109
Adm. pública defensa i SS 58 43 101 8 3 11 247 295 542 8 7 15 176 35 211 8 0 8 93 18 111 15 0 15 613 401 1.014
Educació i investigació 318 482 800 7 2 9 64 134 198 19 34 53 66 137 203 3 0 3 103 34 137 0 0 0 580 823 1.403
Sanitat i assis. social 127 462 589 2 1 3 30 108 138 10 14 24 92 139 231 4 1 5 62 33 95 0 0 0 327 758 1.085
Altres serveis 18 17 35 4 10 14 15 58 73 24 61 85 155 1.107 1.262 3 1 4 165 36 201 0 0 0 384 1.290 1.674
Total 1.331 1.317 2.648 244 52 296 1.937 2.250 4.187 1.786 1.870 3.656 1.672 2.133 3.805 100 10 110 14.029 2.065 16.094 17 2 19 21.116 9.699 30.815
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cornellà de Llobregat

Opciones
Búsqueda por nombre