Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Llagosta, la. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 13 2 15 5 1 6 0 0 0 19 5 24
Pesca 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 4
Extracció gas i petroli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 5 1 6
Electricitat gas i aigua 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 2 3 0 0 0 11 0 11 0 0 0 15 3 18
Ext. i trans. minerals 0 0 0 0 0 0 7 4 11 3 1 4 2 2 4 0 0 0 55 10 65 0 0 0 67 17 84
Indústria química 10 5 15 1 1 2 10 30 40 8 1 9 2 10 12 0 0 0 164 37 201 0 0 0 195 84 279
Const. maquin. mat. elèctric 19 4 23 5 0 5 43 51 94 15 3 18 9 12 21 1 0 1 659 91 750 0 0 0 751 161 912
Material transport 9 0 9 2 0 2 19 6 25 4 1 5 3 3 6 0 0 0 145 16 161 0 0 0 182 26 208
Alimentació i begudes 6 0 6 3 2 5 4 4 8 14 27 41 0 5 5 1 0 1 106 41 147 0 0 0 134 79 213
Tèxtil, cuir i confecció 5 2 7 0 0 0 9 10 19 10 13 23 2 3 5 0 0 0 71 108 179 0 0 0 97 136 233
Suro i fusta 3 0 3 4 0 4 1 2 3 1 4 5 1 2 3 0 0 0 112 9 121 0 0 0 122 17 139
Paper i arts gràfiques 2 0 2 1 1 2 5 8 13 1 0 1 1 3 4 0 0 0 66 27 93 0 0 0 76 39 115
Plàstics indu. manufact. 1 0 1 2 0 2 8 10 18 2 1 3 1 1 2 0 0 0 109 38 147 0 0 0 123 50 173
Construcció 11 1 12 1 0 1 6 5 11 4 1 5 4 2 6 0 0 0 246 10 256 0 0 0 272 19 291
Comerç i reparació 9 5 14 10 8 18 12 33 45 91 107 198 5 7 12 3 1 4 148 17 165 1 0 1 279 178 457
Hostaleria i restauració 0 0 0 6 1 7 1 1 2 4 6 10 66 37 103 0 0 0 4 1 5 0 0 0 81 46 127
Transport i act. annexes 2 1 3 4 0 4 13 9 22 6 0 6 3 4 7 2 0 2 209 6 215 0 0 0 239 20 259
Comunicacions 2 0 2 0 0 0 6 4 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 7 0 0 0 15 5 20
Assegurances i finances 1 0 1 6 0 6 15 6 21 4 3 7 2 3 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 28 13 41
Servei empr. lloguers 5 2 7 0 0 0 6 19 25 5 4 9 13 4 17 0 1 1 6 3 9 1 0 1 36 33 69
Adm. pública defensa i SS 6 7 13 3 1 4 25 16 41 1 1 2 14 3 17 0 2 2 12 1 13 1 0 1 62 31 93
Educació i investigació 24 29 53 1 0 1 8 16 24 4 4 8 11 10 21 0 1 1 7 9 16 0 0 0 55 69 124
Sanitat i assis. social 12 28 40 0 0 0 4 5 9 0 1 1 4 13 17 0 0 0 4 4 8 0 0 0 24 51 75
Altres serveis 2 2 4 1 1 2 3 3 6 1 5 6 16 108 124 1 0 1 12 13 25 0 0 0 36 132 168
Total 131 86 217 50 15 65 208 244 452 182 184 366 162 234 396 21 7 28 2.160 445 2.605 3 0 3 2.917 1.215 4.132
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Llagosta, la

Opciones
Búsqueda por nombre