Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Vilassar de Dalt. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 0 0 0 2 0 2 3 7 10 4 1 5 0 1 1 67 18 85 6 0 6 0 0 0 82 27 109
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
Electricitat gas i aigua 3 0 3 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 7 1 8
Ext. i trans. minerals 1 0 1 3 0 3 0 1 1 2 0 2 2 0 2 0 0 0 11 4 15 0 0 0 19 5 24
Indústria química 16 22 38 9 1 10 8 15 23 13 6 19 2 2 4 1 0 1 31 13 44 0 0 0 80 59 139
Const. maquin. mat. elèctric 15 1 16 17 3 20 13 21 34 29 3 32 2 2 4 0 0 0 159 11 170 0 0 0 235 41 276
Material transport 0 0 0 3 0 3 6 1 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 2 8 0 0 0 17 3 20
Alimentació i begudes 2 0 2 4 0 4 1 1 2 6 9 15 0 1 1 1 0 1 19 8 27 0 0 0 33 19 52
Tèxtil, cuir i confecció 5 5 10 7 2 9 9 15 24 16 9 25 1 3 4 0 1 1 103 93 196 0 0 0 141 128 269
Suro i fusta 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 41 1 42 0 0 0 45 4 49
Paper i arts gràfiques 5 1 6 2 0 2 3 10 13 7 3 10 0 0 0 0 0 0 14 6 20 0 0 0 31 20 51
Plàstics indu. manufact. 0 0 0 4 0 4 1 5 6 4 1 5 0 1 1 2 0 2 14 12 26 0 0 0 25 19 44
Construcció 5 1 6 5 0 5 4 7 11 3 1 4 0 0 0 0 0 0 168 2 170 0 0 0 185 11 196
Comerç i reparació 7 8 15 20 3 23 12 27 39 111 134 245 3 1 4 4 1 5 56 5 61 0 0 0 213 179 392
Hostaleria i restauració 2 0 2 1 0 1 1 1 2 3 2 5 43 24 67 0 0 0 1 2 3 0 0 0 51 29 80
Transport i act. annexes 2 2 4 5 0 5 17 5 22 2 0 2 1 4 5 0 0 0 48 1 49 0 0 0 75 12 87
Comunicacions 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 1 5
Assegurances i finances 10 3 13 14 2 16 36 14 50 10 1 11 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 72 20 92
Servei empr. lloguers 37 10 47 7 1 8 6 13 19 7 5 12 2 0 2 1 0 1 5 0 5 0 0 0 65 29 94
Adm. pública defensa i SS 7 11 18 2 1 3 13 24 37 0 0 0 8 4 12 1 0 1 10 3 13 2 0 2 43 43 86
Educació i investigació 38 66 104 2 0 2 4 8 12 6 1 7 3 8 11 2 0 2 7 3 10 0 0 0 62 86 148
Sanitat i assis. social 22 56 78 0 1 1 2 7 9 1 2 3 2 7 9 0 0 0 5 2 7 0 0 0 32 75 107
Altres serveis 1 3 4 0 1 1 0 3 3 2 6 8 6 64 70 0 0 0 15 2 17 0 0 0 24 79 103
Total 181 189 370 107 15 122 141 188 329 231 186 417 75 122 197 79 20 99 729 170 899 2 0 2 1.545 890 2.435
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Vilassar de Dalt

Opciones
Búsqueda por nombre