Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Cambrils. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 3 0 3 6 1 7 2 3 5 5 4 9 3 3 6 203 55 258 21 2 23 0 0 0 243 68 311
Pesca 0 0 0 1 0 1 2 0 2 3 4 7 1 1 2 194 1 195 14 3 17 0 0 0 215 9 224
Extracció gas i petroli 8 0 8 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 16 0 16 0 0 0 27 1 28
Electricitat gas i aigua 74 2 76 2 0 2 8 9 17 5 2 7 4 0 4 0 0 0 92 2 94 0 0 0 185 15 200
Ext. i trans. minerals 3 1 4 3 0 3 1 5 6 2 4 6 0 0 0 0 0 0 47 1 48 0 0 0 56 11 67
Indústria química 44 5 49 9 1 10 9 6 15 9 7 16 3 2 5 0 0 0 63 0 63 0 0 0 137 21 158
Const. maquin. mat. elèctric 17 2 19 11 0 11 10 15 25 11 2 13 1 0 1 4 0 4 171 5 176 0 0 0 225 24 249
Material transport 4 0 4 1 0 1 4 5 9 6 0 6 0 0 0 1 0 1 17 0 17 0 0 0 33 5 38
Alimentació i begudes 7 0 7 4 0 4 3 2 5 20 41 61 2 0 2 1 0 1 40 10 50 0 0 0 77 53 130
Tèxtil, cuir i confecció 0 1 1 1 0 1 0 0 0 9 15 24 0 0 0 0 2 2 4 11 15 0 0 0 14 29 43
Suro i fusta 0 0 0 2 0 2 1 3 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 87 2 89 0 0 0 91 6 97
Paper i arts gràfiques 8 1 9 0 0 0 1 6 7 4 0 4 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 26 7 33
Plàstics indu. manufact. 14 2 16 3 0 3 3 1 4 9 11 20 1 0 1 0 0 0 10 1 11 0 0 0 40 15 55
Construcció 17 1 18 19 0 19 20 19 39 9 3 12 6 2 8 0 0 0 648 2 650 0 0 0 719 27 746
Comerç i reparació 14 11 25 15 4 19 16 37 53 216 331 547 9 6 15 5 0 5 138 21 159 1 0 1 414 410 824
Hostaleria i restauració 6 5 11 11 1 12 11 21 32 12 7 19 317 261 578 5 0 5 22 3 25 0 0 0 384 298 682
Transport i act. annexes 2 0 2 2 2 4 12 12 24 7 0 7 4 2 6 2 0 2 97 1 98 0 0 0 126 17 143
Comunicacions 0 0 0 0 0 0 12 6 18 0 0 0 1 0 1 0 0 0 16 0 16 1 0 1 30 6 36
Assegurances i finances 10 2 12 15 3 18 71 44 115 22 7 29 13 10 23 5 0 5 6 1 7 0 0 0 142 67 209
Servei empr. lloguers 54 12 66 2 1 3 22 49 71 8 8 16 35 7 42 2 0 2 19 1 20 1 0 1 143 78 221
Adm. pública defensa i SS 14 22 36 1 0 1 29 39 68 1 0 1 27 10 37 6 0 6 54 0 54 18 1 19 150 72 222
Educació i investigació 69 123 192 3 0 3 6 21 27 7 6 13 8 24 32 2 3 5 17 2 19 0 0 0 112 179 291
Sanitat i assis. social 30 46 76 0 0 0 4 12 16 1 1 2 13 10 23 2 0 2 2 4 6 0 0 0 52 73 125
Altres serveis 4 2 6 0 0 0 0 6 6 5 11 16 13 113 126 0 0 0 11 1 12 0 0 0 33 133 166
Total 402 238 640 111 13 124 247 322 569 373 465 838 463 451 914 432 61 493 1.625 73 1.698 21 1 22 3.674 1.624 5.298
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cambrils

Opciones
Búsqueda por nombre