Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Torredembarra. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 36 5 41 1 1 2 0 0 0 39 8 47
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 2 0 2 0 0 0 17 0 17
Extracció gas i petroli 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4
Electricitat gas i aigua 1 0 1 1 0 1 2 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 26 0 26 0 0 0 31 2 33
Ext. i trans. minerals 1 0 1 1 0 1 0 3 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 23 1 24 0 0 0 27 5 32
Indústria química 5 1 6 0 0 0 3 3 6 4 4 8 2 0 2 0 0 0 28 5 33 0 0 0 42 13 55
Const. maquin. mat. elèctric 10 1 11 5 0 5 2 15 17 5 2 7 1 3 4 0 0 0 135 18 153 0 0 0 158 39 197
Material transport 0 0 0 2 0 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 9 2 11
Alimentació i begudes 0 0 0 1 1 2 3 0 3 11 18 29 0 0 0 0 0 0 13 4 17 0 0 0 28 23 51
Tèxtil, cuir i confecció 2 1 3 1 0 1 4 2 6 3 2 5 0 1 1 0 1 1 41 28 69 0 0 0 51 35 86
Suro i fusta 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 4 1 0 1 0 0 0 44 0 44 0 0 0 49 2 51
Paper i arts gràfiques 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 2 8 0 0 0 0 0 0 8 1 9 0 0 0 14 4 18
Plàstics indu. manufact. 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 4 6 1 0 1 0 0 0 17 2 19 0 0 0 23 6 29
Construcció 5 4 9 7 1 8 7 12 19 3 3 6 0 1 1 0 0 0 367 5 372 0 0 0 389 26 415
Comerç i reparació 8 6 14 5 3 8 8 19 27 107 138 245 2 3 5 1 0 1 75 17 92 0 0 0 206 186 392
Hostaleria i restauració 4 0 4 5 1 6 3 5 8 2 3 5 115 60 175 0 0 0 4 0 4 0 0 0 133 69 202
Transport i act. annexes 3 1 4 1 1 2 12 4 16 3 0 3 1 0 1 0 0 0 57 0 57 0 0 0 77 6 83
Comunicacions 3 0 3 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0 10 2 12
Assegurances i finances 3 2 5 13 0 13 37 22 59 6 6 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 30 90
Servei empr. lloguers 9 7 16 1 1 2 7 18 25 2 0 2 11 2 13 0 0 0 1 0 1 1 0 1 32 28 60
Adm. pública defensa i SS 7 6 13 1 0 1 14 17 31 0 0 0 15 5 20 2 0 2 27 0 27 9 1 10 75 29 104
Educació i investigació 22 51 73 0 0 0 5 5 10 4 0 4 1 11 12 1 0 1 4 4 8 0 0 0 37 71 108
Sanitat i assis. social 10 18 28 1 0 1 0 6 6 0 0 0 7 8 15 0 0 0 1 1 2 0 0 0 19 33 52
Altres serveis 2 1 3 0 0 0 3 0 3 1 3 4 4 55 59 0 0 0 2 3 5 0 0 0 12 62 74
Total 99 99 198 48 8 56 113 138 251 166 189 355 162 150 312 55 6 61 889 90 979 10 1 11 1.542 681 2.223
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Torredembarra

Opciones
Búsqueda por nombre