Saltar al contenido principal

Desocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Desocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Santa Coloma de Gramenet. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria i altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 1 1 2 19 8 27 10 1 11 0 0 0 31 14 45
Pesca 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 0 6 1 7
Extracció gas i petroli 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 3 1 1 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 8 3 11
Electricitat gas i aigua 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 4 0 2 2 0 0 0 16 4 20 0 0 0 19 10 29
Ext. i trans. minerals 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 45 9 54 0 0 0 47 13 60
Indústria química 4 12 16 1 0 1 7 17 24 2 9 11 3 10 13 0 0 0 108 56 164 0 0 0 125 104 229
Const. maquin. mat. elèctric 12 7 19 1 0 1 23 41 64 7 14 21 10 27 37 3 5 8 603 163 766 0 0 0 659 257 916
Material transport 1 1 2 1 0 1 4 12 16 6 5 11 2 9 11 0 0 0 144 44 188 0 0 0 158 71 229
Alimentació i begudes 3 1 4 0 1 1 7 16 23 29 67 96 3 7 10 0 0 0 109 46 155 0 0 0 151 138 289
Tèxtil, cuir i confecció 3 5 8 0 0 0 12 42 54 10 35 45 4 56 60 0 0 0 250 836 1.086 0 0 0 279 974 1.253
Suro i fusta 2 1 3 0 0 0 2 1 3 1 5 6 2 1 3 0 0 0 152 8 160 0 0 0 159 16 175
Paper i arts gràfiques 5 1 6 0 1 1 6 17 23 4 3 7 2 4 6 0 0 0 94 36 130 0 0 0 111 62 173
Plàstics indu. manufact. 1 2 3 1 1 2 7 6 13 3 8 11 3 7 10 1 0 1 91 55 146 0 0 0 107 79 186
Construcció 4 3 7 1 0 1 12 38 50 7 20 27 10 24 34 4 1 5 920 43 963 0 0 0 958 129 1.087
Comerç i reparació 8 5 13 0 1 1 23 85 108 175 490 665 7 29 36 0 0 0 196 84 280 0 0 0 409 694 1.103
Hostaleria i restauració 5 13 18 0 0 0 4 5 9 13 14 27 163 143 306 0 2 2 15 7 22 0 0 0 200 184 384
Transport i act. annexes 2 0 2 0 0 0 20 31 51 10 10 20 5 15 20 1 0 1 177 14 191 0 0 0 215 70 285
Comunicacions 0 0 0 0 0 0 13 42 55 2 1 3 1 5 6 0 0 0 18 3 21 0 0 0 34 51 85
Assegurances i finances 1 1 2 0 0 0 12 18 30 5 5 10 1 2 3 0 0 0 3 1 4 0 0 0 22 27 49
Servei empr. lloguers 10 3 13 1 0 1 24 57 81 5 17 22 33 7 40 1 0 1 13 6 19 0 0 0 87 90 177
Adm. pública defensa i SS 2 8 10 0 0 0 11 42 53 1 2 3 6 4 10 4 4 8 18 8 26 0 0 0 42 68 110
Educació i investigació 15 36 51 0 0 0 6 20 26 3 5 8 11 25 36 0 0 0 15 9 24 0 0 0 50 95 145
Sanitat i assis. social 4 80 84 0 0 0 3 12 15 2 4 6 8 44 52 0 1 1 8 15 23 0 0 0 25 156 181
Altres serveis 1 5 6 0 5 5 1 11 12 5 22 27 24 385 409 1 1 2 31 29 60 0 0 0 63 458 521
Total 85 184 269 7 9 16 200 519 719 295 744 1.039 300 809 1.109 37 22 59 3.041 1.477 4.518 0 0 0 3.965 3.764 7.729
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Santa Coloma de Gramenet

Opciones
Búsqueda por nombre