Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Balenyà. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 11 1 12 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 31 4 35 1 0 1 3 0 3 4 1 5 0 0 0 51 8 59
Pesca 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries manufactureres 25 7 32 7 0 7 11 37 48 14 22 36 10 8 18 1 1 2 223 133 356 76 52 128 7 10 17 0 0 0 374 270 644
Electricitat, gas i aigua 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Construcció 19 1 20 0 0 0 4 9 13 5 7 12 6 1 7 0 0 0 122 1 123 18 0 18 41 1 42 0 0 0 215 20 235
Comerç i reparació 24 30 54 1 0 1 13 10 23 10 12 22 15 50 65 0 0 0 34 2 36 13 2 15 9 4 13 0 0 0 119 110 229
Hostaleria 6 8 14 0 0 0 0 1 1 1 2 3 11 26 37 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 7 9 0 0 0 22 46 68
Transport i comunicacions 3 1 4 2 0 2 3 3 6 6 4 10 5 0 5 0 0 0 2 1 3 41 2 43 8 0 8 0 0 0 70 11 81
Mediació financera 2 0 2 2 0 2 2 3 5 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 22
Immob, lloguers i ser. emp. 3 2 5 6 4 10 4 3 7 1 4 5 3 3 6 0 0 0 3 1 4 1 2 3 2 3 5 0 0 0 23 22 45
Adm. pública, defensa i SS 0 0 0 4 3 7 10 7 17 2 10 12 5 1 6 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 23 24 47
Educació 0 0 0 7 21 28 2 4 6 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 5 0 1 1 10 35 45
Sanitat i serveis socials 0 0 0 2 12 14 0 5 5 0 1 1 5 24 29 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 0 0 0 8 47 55
Altres serveis 2 2 4 0 0 0 1 4 5 0 1 1 2 8 10 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 2 3 0 0 0 8 18 26
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 29 30 0 0 0 1 38 39
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 95 52 147 31 40 71 54 88 142 47 71 118 63 129 192 33 5 38 389 140 529 153 66 219 77 66 143 0 1 1 942 658 1.600
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Balenyà

Opciones
Búsqueda por nombre