Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Llagosta, la. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 20 1 21 1 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 27 1 28
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Indústries manufactureres 49 22 71 22 17 39 106 115 221 85 90 175 60 50 110 0 0 0 605 130 735 591 309 900 117 54 171 0 0 0 1.635 787 2.422
Electricitat, gas i aigua 0 0 0 1 0 1 3 0 3 1 4 5 1 0 1 0 0 0 12 3 15 0 0 0 4 0 4 0 0 0 22 7 29
Construcció 7 1 8 3 4 7 15 6 21 9 11 20 5 0 5 0 0 0 293 22 315 22 4 26 72 6 78 0 0 0 426 54 480
Comerç i reparació 38 50 88 6 1 7 59 24 83 40 70 110 94 196 290 0 1 1 121 21 142 26 11 37 41 16 57 0 0 0 425 390 815
Hostaleria 28 14 42 1 0 1 0 7 7 4 5 9 96 77 173 0 0 0 3 4 7 1 1 2 5 16 21 0 0 0 138 124 262
Transport i comunicacions 8 5 13 4 0 4 24 17 41 35 35 70 14 6 20 0 0 0 27 1 28 194 11 205 41 9 50 0 0 0 347 84 431
Mediació financera 10 2 12 2 0 2 16 6 22 22 28 50 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 55 38 93
Immob, lloguers i ser. emp. 8 4 12 16 3 19 26 31 57 13 51 64 26 9 35 1 0 1 5 4 9 8 3 11 21 127 148 0 0 0 124 232 356
Adm. pública, defensa i SS 3 4 7 5 2 7 25 13 38 16 26 42 6 8 14 3 0 3 4 1 5 2 0 2 5 4 9 1 0 1 70 58 128
Educació 0 1 1 27 45 72 7 8 15 1 9 10 0 10 10 0 0 0 3 0 3 1 0 1 5 11 16 0 0 0 44 84 128
Sanitat i serveis socials 3 0 3 7 27 34 1 19 20 3 17 20 7 57 64 0 0 0 3 0 3 8 2 10 1 18 19 0 0 0 33 140 173
Altres serveis 6 5 11 2 5 7 15 12 27 8 10 18 20 53 73 0 0 0 8 2 10 6 5 11 22 7 29 0 0 0 87 99 186
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 55 65 0 0 0 11 63 74
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 160 108 268 97 104 201 298 258 556 237 357 594 333 472 805 24 2 26 1.087 189 1.276 861 347 1.208 350 324 674 1 0 1 3.448 2.161 5.609
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Llagosta, la

Opciones
Búsqueda por nombre