Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Santa Maria de Palautordera. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 3 1 4 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 31 6 37 1 0 1 0 1 1 2 2 4 0 0 0 43 10 53
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Indústries manufactureres 46 12 58 26 18 44 60 63 123 23 35 58 21 11 32 1 1 2 235 61 296 266 125 391 35 9 44 0 0 0 713 335 1.048
Electricitat, gas i aigua 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 4 0 4 3 0 3 0 0 0 13 4 17
Construcció 26 2 28 9 1 10 3 2 5 8 4 12 4 2 6 0 0 0 211 2 213 36 1 37 35 1 36 0 0 0 332 15 347
Comerç i reparació 40 35 75 0 3 3 21 15 36 15 25 40 35 112 147 0 0 0 57 4 61 15 4 19 10 14 24 0 0 0 193 212 405
Hostaleria 14 4 18 0 0 0 0 3 3 2 4 6 31 53 84 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 6 6 0 0 0 52 70 122
Transport i comunicacions 6 1 7 4 0 4 15 8 23 11 7 18 5 3 8 0 0 0 6 3 9 44 7 51 7 0 7 0 0 0 98 29 127
Mediació financera 14 2 16 4 0 4 6 3 9 16 6 22 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 5 6 0 0 0 0 0 0 42 18 60
Immob, lloguers i ser. emp. 10 8 18 22 13 35 33 19 52 11 14 25 12 10 22 0 0 0 5 1 6 2 0 2 10 13 23 0 0 0 105 78 183
Adm. pública, defensa i SS 6 4 10 6 6 12 25 14 39 4 32 36 12 3 15 3 4 7 3 2 5 3 1 4 5 2 7 2 0 2 69 68 137
Educació 3 3 6 30 63 93 6 10 16 1 10 11 1 3 4 0 0 0 2 0 2 0 7 7 1 4 5 0 0 0 44 100 144
Sanitat i serveis socials 0 0 0 12 33 45 7 23 30 0 3 3 10 40 50 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 8 10 0 0 0 32 108 140
Altres serveis 2 2 4 3 3 6 9 5 14 4 9 13 2 21 23 1 0 1 6 3 9 12 2 14 15 3 18 0 0 0 54 48 102
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 37 38 0 0 0 3 40 43
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 170 74 244 118 140 258 189 165 354 95 153 248 136 262 398 38 11 49 535 77 612 387 154 541 126 99 225 2 0 2 1.796 1.135 2.931
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Santa Maria de Palautordera

Opciones
Búsqueda por nombre