Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Palma de Cervelló, la. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 5 16 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 16 5 21
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries manufactureres 30 11 41 10 1 11 25 25 50 18 28 46 4 6 10 1 0 1 65 10 75 39 20 59 8 2 10 0 0 0 200 103 303
Electricitat, gas i aigua 1 0 1 3 0 3 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 3 9
Construcció 9 3 12 6 1 7 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 64 2 66 4 0 4 8 0 8 0 0 0 94 6 100
Comerç i reparació 15 15 30 0 3 3 28 12 40 10 6 16 18 32 50 2 0 2 21 1 22 6 0 6 7 5 12 0 0 0 107 74 181
Hostaleria 8 4 12 1 0 1 0 0 0 3 3 6 17 22 39 0 0 0 1 0 1 2 1 3 3 0 3 0 0 0 35 30 65
Transport i comunicacions 10 2 12 7 3 10 5 2 7 6 2 8 2 0 2 0 0 0 3 0 3 37 3 40 7 0 7 0 0 0 77 12 89
Mediació financera 14 4 18 11 1 12 8 2 10 12 15 27 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 23 68
Immob, lloguers i ser. emp. 15 6 21 10 6 16 16 23 39 7 20 27 4 0 4 0 0 0 4 3 7 2 1 3 1 6 7 0 0 0 59 65 124
Adm. pública, defensa i SS 3 4 7 2 5 7 9 11 20 6 12 18 1 2 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 2 5 0 0 0 26 36 62
Educació 1 0 1 20 40 60 2 4 6 1 11 12 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 9 9 0 0 0 24 71 95
Sanitat i serveis socials 3 2 5 5 26 31 2 13 15 0 4 4 1 16 17 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 3 0 0 0 14 63 77
Altres serveis 2 3 5 1 2 3 2 8 10 4 0 4 0 14 14 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 3 0 0 0 13 28 41
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 1 4 5
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 113 54 167 76 88 164 100 102 202 68 102 170 48 96 144 14 5 19 162 18 180 92 28 120 44 30 74 0 0 0 717 523 1.240
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Palma de Cervelló, la

Opciones
Búsqueda por nombre