Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Begur. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 2 1 3 0 0 0 3 2 5 1 0 1 0 2 2 39 1 40 1 0 1 2 0 2 6 0 6 0 0 0 54 6 60
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 6 0 6
Indústries manufactureres 10 6 16 3 1 4 5 9 14 6 11 17 3 2 5 1 1 2 39 13 52 21 19 40 5 3 8 0 0 0 93 65 158
Electricitat, gas i aigua 2 0 2 2 1 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7
Construcció 13 1 14 0 0 0 13 6 19 3 0 3 3 0 3 0 0 0 191 5 196 16 0 16 59 3 62 0 0 0 298 15 313
Comerç i reparació 28 10 38 2 2 4 20 11 31 4 16 20 19 83 102 1 0 1 31 5 36 2 2 4 1 2 3 0 0 0 108 131 239
Hostaleria 20 13 33 0 0 0 0 3 3 7 6 13 40 29 69 1 1 2 4 0 4 1 0 1 4 9 13 0 0 0 77 61 138
Transport i comunicacions 2 0 2 3 0 3 5 3 8 4 6 10 4 1 5 0 0 0 0 0 0 38 2 40 1 0 1 0 0 0 57 12 69
Mediació financera 4 0 4 2 0 2 6 6 12 16 4 20 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 32 10 42
Immob, lloguers i ser. emp. 13 8 21 21 10 31 11 22 33 6 14 20 4 1 5 0 0 0 1 2 3 0 1 1 3 5 8 0 0 0 59 63 122
Adm. pública, defensa i SS 3 6 9 7 11 18 21 13 34 11 23 34 5 2 7 2 0 2 2 0 2 1 0 1 10 8 18 2 0 2 64 63 127
Educació 0 2 2 18 32 50 0 1 1 0 3 3 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 22 41 63
Sanitat i serveis socials 1 1 2 11 17 28 3 11 14 0 2 2 2 17 19 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 4 0 0 0 18 52 70
Altres serveis 5 4 9 4 2 6 5 3 8 0 4 4 3 12 15 0 0 0 3 0 3 2 1 3 7 1 8 0 0 0 29 27 56
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22 31 0 0 0 13 25 38
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 103 52 155 73 76 149 92 90 182 59 90 149 89 154 243 53 4 57 276 25 301 85 26 111 111 57 168 2 0 2 943 574 1.517
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Begur

Opciones
Búsqueda por nombre