Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Cambrils. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 16 5 21 5 2 7 6 5 11 2 1 3 10 5 15 185 41 226 3 0 3 16 2 18 50 20 70 0 0 0 293 81 374
Pesca 9 2 11 0 0 0 5 1 6 1 0 1 2 5 7 119 2 121 2 0 2 4 2 6 9 2 11 0 0 0 151 14 165
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
Indústries manufactureres 85 21 106 85 18 103 103 58 161 25 27 52 26 14 40 2 0 2 257 33 290 152 28 180 21 6 27 0 0 0 756 205 961
Electricitat, gas i aigua 15 3 18 61 5 66 33 5 38 6 3 9 7 0 7 1 0 1 36 0 36 23 0 23 5 2 7 0 0 0 187 18 205
Construcció 86 7 93 21 4 25 29 39 68 13 21 34 12 2 14 6 0 6 912 19 931 107 3 110 200 7 207 0 0 0 1.386 102 1.488
Comerç i reparació 182 150 332 11 23 34 100 101 201 36 97 133 175 463 638 0 2 2 132 13 145 52 6 58 58 29 87 0 0 0 746 884 1.630
Hostaleria 158 88 246 1 6 7 18 30 48 37 72 109 323 262 585 1 2 3 42 9 51 10 11 21 55 121 176 0 0 0 645 601 1.246
Transport i comunicacions 29 4 33 10 3 13 29 36 65 36 34 70 30 6 36 0 0 0 22 0 22 231 7 238 8 3 11 0 0 0 395 93 488
Mediació financera 33 5 38 9 2 11 32 20 52 53 41 94 3 0 3 0 0 0 0 5 5 3 0 3 3 4 7 0 0 0 136 77 213
Immob, lloguers i ser. emp. 65 30 95 112 56 168 107 124 231 32 82 114 35 23 58 3 0 3 23 5 28 19 10 29 38 38 76 0 0 0 434 368 802
Adm. pública, defensa i SS 20 14 34 28 45 73 105 58 163 31 83 114 18 4 22 15 0 15 22 0 22 7 1 8 18 7 25 8 2 10 272 214 486
Educació 2 9 11 122 248 370 23 23 46 2 9 11 0 15 15 0 1 1 4 3 7 8 5 13 9 5 14 0 0 0 170 318 488
Sanitat i serveis socials 1 3 4 56 115 171 20 34 54 5 18 23 16 93 109 0 0 0 3 1 4 6 7 13 4 22 26 0 0 0 111 293 404
Altres serveis 14 16 30 23 14 37 36 11 47 9 19 28 29 93 122 4 0 4 12 3 15 19 9 28 11 7 18 0 0 0 157 172 329
Personal domèstic 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 2 2 0 21 21 5 0 5 0 5 5 0 1 1 21 177 198 0 0 0 28 207 235
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Total 715 357 1.072 546 542 1.088 646 545 1.191 288 509 797 686 1.006 1.692 341 48 389 1.470 96 1.566 658 92 750 511 450 961 9 2 11 5.870 3.647 9.517
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cambrils

Opciones
Búsqueda por nombre