Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Balenyà. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 59 2 0 644 3 235 229 68 81 22 45 47 45 55 26 39 0 1.600
Catalunya 55 2 0 498 2 169 190 46 72 21 36 39 37 39 21 16 0 1.243
Barcelona 55 2 0 485 2 161 185 46 71 20 34 38 35 39 20 16 0 1.209
Girona 0 0 0 8 0 6 4 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 23
Lleida 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6
Tarragona 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Resta de l'Estat 2 0 0 128 1 42 36 17 9 1 9 7 5 11 4 15 0 287
Andalusia 1 0 0 71 0 25 22 12 5 1 4 4 1 8 2 10 0 166
Aragó 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Astúries 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Balears 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Catella-la Manxa 0 0 0 12 1 4 4 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 27
Catella i Lleó 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 10
Comunitat Valenciana 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Extremadura 0 0 0 28 0 9 5 2 3 0 1 2 0 2 2 2 0 56
Galícia 1 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Madrid 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Múrcia 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Estranger 2 0 0 18 0 24 3 5 0 0 0 1 3 5 1 8 0 70
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Balenyà

Opciones
Búsqueda por nombre