Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Cornellà de Llobregat. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 141 6 5 9.810 287 3.826 5.704 1.592 3.020 718 3.441 1.391 1.479 1.899 1.023 947 3 35.292
Catalunya 61 1 2 5.634 185 1.649 3.743 750 1.754 532 2.166 890 1.001 1.237 682 185 2 20.474
Barcelona 59 1 2 5.539 180 1.627 3.660 730 1.728 522 2.124 867 952 1.202 665 179 2 20.039
Girona 1 0 0 18 1 7 11 3 5 0 6 5 11 4 3 0 0 75
Lleida 0 0 0 44 3 8 35 10 11 3 19 11 18 17 8 3 0 190
Tarragona 1 0 0 33 1 7 37 7 10 7 17 7 20 14 6 3 0 170
Resta de l'Estat 44 4 3 3.762 88 1.595 1.655 612 1.108 164 1.038 452 413 554 296 467 1 12.256
Andalusia 22 2 1 2.049 40 873 878 340 543 87 518 211 177 259 142 235 1 6.378
Aragó 3 0 1 126 3 34 91 20 50 7 52 21 28 35 10 18 0 499
Astúries 0 0 0 18 1 2 6 2 2 1 4 3 5 1 3 2 0 50
Balears 0 0 0 6 0 2 7 0 4 0 1 0 3 1 1 1 0 26
Canàries 0 0 0 6 1 3 2 0 1 1 3 1 0 1 1 0 0 20
Cantàbria 0 0 0 12 0 3 5 2 3 2 2 2 1 2 0 3 0 37
Catella-la Manxa 6 1 0 341 4 145 129 54 88 22 94 46 29 43 31 56 0 1.089
Catella i Lleó 4 0 0 285 11 73 155 56 91 16 92 50 58 73 29 34 0 1.027
Comunitat Valenciana 0 0 0 56 1 27 22 15 18 2 22 11 11 11 7 6 0 209
Extremadura 5 1 0 561 23 301 205 63 177 13 139 49 48 68 40 65 0 1.758
Galícia 2 0 0 142 2 75 64 33 64 4 55 22 26 28 11 24 0 552
Madrid 0 0 0 26 0 14 22 11 27 1 13 8 6 9 5 5 0 147
Múrcia 1 0 0 77 1 19 32 7 12 3 15 10 7 6 4 6 0 200
Navarra 0 0 0 9 0 5 6 1 5 0 5 3 3 9 4 0 0 50
País Basc 0 0 0 16 0 7 16 5 5 2 7 1 3 5 3 3 0 73
La Rioja 0 0 0 5 1 0 6 0 3 0 2 2 2 1 0 4 0 26
Ceuta / Melilla 1 0 1 27 0 12 9 3 15 3 14 12 6 2 5 5 0 115
Estranger 36 1 0 414 14 582 306 230 158 22 237 49 65 108 45 295 0 2.562
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cornellà de Llobregat

Opciones
Búsqueda por nombre