Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Garriga, la. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 59 2 2 1.601 47 412 853 253 316 173 434 239 404 321 177 97 2 5.392
Catalunya 40 0 1 1.104 43 258 677 139 220 148 351 196 340 252 147 36 1 3.953
Barcelona 40 0 1 1.074 42 250 656 134 215 142 334 186 316 243 143 35 1 3.812
Girona 0 0 0 20 1 2 10 3 2 3 11 5 11 1 0 1 0 70
Lleida 0 0 0 7 0 5 7 1 3 2 2 2 6 6 3 0 0 44
Tarragona 0 0 0 3 0 1 4 1 0 1 4 3 7 2 1 0 0 27
Resta de l'Estat 13 1 0 414 4 117 142 88 88 24 65 38 50 55 26 37 1 1.163
Andalusia 10 0 0 257 2 77 81 51 56 8 31 21 20 23 19 23 1 680
Aragó 1 1 0 15 0 3 7 0 2 2 3 1 4 3 3 0 0 45
Astúries 0 0 0 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8
Balears 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6
Canàries 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Cantàbria 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 8
Catella-la Manxa 1 0 0 10 1 4 2 1 3 1 2 0 2 0 1 1 0 29
Catella i Lleó 0 0 0 26 0 4 6 5 4 5 5 2 6 6 1 3 0 73
Comunitat Valenciana 0 0 0 5 0 4 0 3 3 1 4 6 6 1 0 0 0 33
Extremadura 0 0 0 55 0 10 20 10 13 3 4 2 6 7 1 9 0 140
Galícia 0 0 0 21 0 11 14 5 3 0 7 3 2 1 0 1 0 68
Madrid 0 0 0 5 1 2 6 3 3 0 2 0 0 9 1 0 0 32
Múrcia 0 0 0 5 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 14
Navarra 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
País Basc 1 0 0 3 0 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 0 0 13
La Rioja 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Ceuta / Melilla 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
Estranger 6 1 1 83 0 37 34 26 8 1 18 5 14 14 4 24 0 276
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Garriga, la

Opciones
Búsqueda por nombre