Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Guardiola de Berguedà. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 8 0 3 83 1 70 41 27 16 5 13 26 19 6 14 0 0 332
Catalunya 8 0 2 73 0 51 37 20 13 5 10 22 15 5 10 0 0 271
Barcelona 8 0 1 70 0 48 37 19 12 5 10 22 13 5 9 0 0 259
Girona 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lleida 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 9
Tarragona 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Resta de l'Estat 0 0 1 8 0 11 3 3 3 0 3 4 3 0 4 0 0 43
Andalusia 0 0 0 4 0 9 1 2 2 0 3 4 1 0 2 0 0 28
Aragó 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5
Astúries 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Galícia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 2 1 8 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 18
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geográfico: Guardiola de Berguedà

Selección por nivel geográfico
Búsqueda por nombre