Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Castelló d'Empúries. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 151 2 1 281 19 410 449 319 105 48 204 147 122 76 91 51 0 2.476
Catalunya 68 1 1 144 10 160 269 129 59 39 107 104 86 39 51 19 0 1.286
Barcelona 5 1 0 35 1 28 50 39 5 10 25 18 14 9 14 4 0 258
Girona 61 0 1 107 8 131 213 86 52 28 79 85 68 29 37 14 0 999
Lleida 2 0 0 2 0 1 3 3 1 1 2 1 3 1 0 1 0 21
Tarragona 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8
Resta de l'Estat 23 0 0 48 4 97 82 78 22 4 38 26 12 19 12 17 0 482
Andalusia 12 0 0 19 3 50 33 40 7 0 22 13 6 8 4 9 0 226
Aragó 1 0 0 2 0 3 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 13
Astúries 0 0 0 1 0 1 3 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 13
Balears 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cantàbria 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Catella-la Manxa 1 0 0 3 0 4 9 1 2 0 0 3 0 1 0 1 0 25
Catella i Lleó 5 0 0 6 0 9 9 11 4 1 3 1 0 3 1 1 0 54
Comunitat Valenciana 0 0 0 2 0 5 3 1 2 1 2 1 2 1 0 1 0 21
Extremadura 1 0 0 8 1 14 7 6 2 0 4 2 0 1 1 1 0 48
Galícia 2 0 0 1 0 3 8 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 21
Madrid 0 0 0 3 0 2 3 4 1 1 4 2 1 2 2 1 0 26
Múrcia 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 7
Navarra 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
País Basc 0 0 0 3 0 1 1 4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 16
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 60 1 0 89 5 153 98 112 24 5 59 17 24 18 28 15 0 708
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Castelló d'Empúries

Opciones
Búsqueda por nombre