Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Torrefarrera. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 115 0 0 139 7 102 182 39 77 44 48 77 47 80 24 16 0 997
Catalunya 95 0 0 116 7 84 157 34 59 39 43 68 44 67 17 5 0 835
Barcelona 0 0 0 5 1 7 12 4 2 10 2 5 3 1 0 0 0 52
Girona 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
Lleida 94 0 0 108 6 75 142 30 56 28 41 62 40 65 17 5 0 769
Tarragona 1 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 10
Resta de l'Estat 10 0 0 20 0 10 23 4 12 5 4 9 3 12 5 10 0 127
Andalusia 4 0 0 6 0 5 10 2 5 0 2 4 1 3 3 3 0 48
Aragó 2 0 0 7 0 1 8 1 4 1 2 3 1 2 1 1 0 34
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Catella i Lleó 2 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 12
Comunitat Valenciana 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
Extremadura 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 9
Galícia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Madrid 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 7
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Estranger 10 0 0 3 0 8 2 1 6 0 1 0 0 1 2 1 0 35
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Torrefarrera

Opciones
Búsqueda por nombre