Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Bonastre. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 27 0 0 19 0 46 13 14 5 1 5 6 6 11 2 1 0 156
Catalunya 14 0 0 17 0 29 12 12 2 1 3 6 5 10 2 0 0 113
Barcelona 1 0 0 9 0 6 4 5 0 0 1 1 0 6 1 0 0 34
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Tarragona 13 0 0 8 0 22 7 7 2 1 2 4 5 4 1 0 0 76
Resta de l'Estat 2 0 0 0 0 9 1 1 3 0 1 0 1 1 0 0 0 19
Andalusia 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Aragó 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Extremadura 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 11 0 0 2 0 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 24
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Bonastre

Opciones
Búsqueda por nombre