Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Riudecols. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 39 0 0 215 1 61 43 11 24 6 14 24 12 13 6 1 0 470
Catalunya 30 0 0 167 1 49 36 6 17 6 13 19 11 11 5 0 0 371
Barcelona 0 0 0 7 0 0 2 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 17
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Tarragona 30 0 0 158 1 47 34 6 16 6 10 14 11 11 5 0 0 349
Resta de l'Estat 1 0 0 45 0 10 7 5 6 0 0 4 1 2 1 0 0 82
Andalusia 0 0 0 25 0 7 3 2 3 0 0 2 1 1 1 0 0 45
Aragó 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Catella-la Manxa 0 0 0 8 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Catella i Lleó 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Extremadura 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Madrid 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Múrcia 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 8 0 0 3 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 17
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Riudecols

Opciones
Búsqueda por nombre