Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Torredembarra. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 97 23 2 651 44 870 925 450 346 143 332 317 245 214 181 69 0 4.909
Catalunya 59 21 1 428 36 445 649 216 200 113 244 202 179 145 141 25 0 3.104
Barcelona 15 3 1 167 12 150 261 103 104 56 110 76 62 69 58 10 0 1.257
Girona 0 0 0 0 0 5 5 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 17
Lleida 3 0 0 16 0 22 20 18 6 4 5 9 10 6 4 4 0 127
Tarragona 41 18 0 245 24 268 363 94 88 53 128 116 107 69 78 11 0 1.703
Resta de l'Estat 20 1 1 187 5 298 215 155 115 27 67 105 56 52 34 28 0 1.366
Andalusia 4 0 1 96 0 148 87 74 42 6 24 46 18 23 13 14 0 596
Aragó 4 0 0 7 1 21 19 11 12 4 7 5 10 7 5 1 0 114
Astúries 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 3 0 1 0 0 13
Balears 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5
Canàries 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Cantàbria 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Catella-la Manxa 2 0 0 22 1 31 18 12 11 1 2 11 2 4 3 2 0 122
Catella i Lleó 2 0 0 16 0 23 22 20 11 4 5 10 7 4 1 4 0 129
Comunitat Valenciana 1 0 0 6 0 4 12 10 11 1 3 4 6 3 1 1 0 63
Extremadura 4 0 0 13 1 40 16 9 9 4 8 8 3 4 4 2 0 125
Galícia 0 0 0 11 1 8 11 6 3 0 2 2 0 3 3 0 0 50
Madrid 0 0 0 5 1 7 10 4 3 3 5 2 1 0 1 1 0 43
Múrcia 1 1 0 2 0 3 6 1 1 2 5 2 0 0 1 1 0 26
Navarra 1 0 0 0 0 3 2 1 2 0 0 3 1 2 0 0 0 15
País Basc 1 0 0 2 0 1 4 1 5 1 3 3 3 0 0 2 0 26
La Rioja 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9
Ceuta / Melilla 0 0 0 3 0 5 2 1 1 0 2 5 0 1 1 0 0 21
Estranger 18 1 0 36 3 127 61 79 31 3 21 10 10 17 6 16 0 439
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Torredembarra

Opciones
Búsqueda por nombre