Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Alta Ribagorça. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 0 7 16 17 15 9 13 15 17 17 6 132
dones 1 1 2 1 0 1 1 5 6 0 1 19
total 1 8 18 18 15 10 14 20 23 17 7 151
Pesca
homes 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Extracció gas i petroli
homes 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Electricitat gas i aigua
homes 0 1 9 18 21 13 19 19 26 13 0 139
dones 1 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 10
total 1 1 9 18 22 15 21 21 27 14 0 149
Extracció i transformació minerals
homes 0 0 1 0 3 1 1 1 2 0 0 9
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 0 3 1 1 1 2 0 0 9
Indústria química
homes 0 1 0 3 3 3 0 0 1 0 0 11
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 1 0 3 3 3 0 0 1 0 0 11
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 0 1 8 6 3 2 0 0 1 0 0 21
dones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 1 8 7 3 2 0 0 1 0 0 22
Material transport
homes 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Alimentació begudes
homes 0 3 3 1 2 0 1 4 5 1 0 20
dones 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 7
total 0 3 3 2 3 0 5 5 5 1 0 27
Textil, cuir confecció
homes 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
dones 0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 9
total 0 3 0 1 1 5 1 0 0 1 0 12
Suro i fusta
homes 1 4 3 2 0 3 2 0 1 4 0 20
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
total 1 4 3 2 0 3 2 0 2 4 0 21
Paper i arts gràfiques
homes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Plàstics indústria manufacturera
homes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Construcció
homes 9 33 44 34 26 18 16 10 4 5 3 202
dones 0 2 2 3 1 0 2 1 0 1 0 12
total 9 35 46 37 27 18 18 11 4 6 3 214
Comerç i reparació
homes 3 3 12 14 7 7 2 2 8 9 3 70
dones 0 4 11 8 5 10 7 7 8 10 3 73
total 3 7 23 22 12 17 9 9 16 19 6 143
Hostaleria i restauració
homes 1 9 10 14 9 2 3 4 2 1 0 55
dones 4 22 11 14 8 7 5 5 5 4 1 86
total 5 31 21 28 17 9 8 9 7 5 1 141
Transports i activitats annexes
homes 0 1 1 9 5 5 7 2 4 6 2 42
dones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 1 1 10 5 5 7 2 4 6 2 43
Comunicacions
homes 0 0 0 2 3 0 3 1 0 2 0 11
dones 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
total 0 0 3 2 3 0 3 1 0 2 0 14
Assegurances i financeres
homes 0 2 2 4 8 2 3 1 1 0 1 24
dones 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 7
total 0 3 4 4 8 2 5 1 3 0 1 31
Servei empr. lloguers
homes 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0 1 9
dones 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 9
total 1 5 2 4 4 1 0 0 0 0 1 18
Adm. pública, defensa i SS
homes 0 0 3 5 4 3 4 1 1 2 0 23
dones 0 5 9 6 3 0 1 0 0 0 0 24
total 0 5 12 11 7 3 5 1 1 2 0 47
Educació i investigació
homes 3 16 15 12 15 7 3 2 0 0 0 73
dones 2 3 26 18 11 4 3 6 4 0 0 77
total 5 19 41 30 26 11 6 8 4 0 0 150
Sanitat i assis. social
homes 0 0 2 0 0 1 2 1 1 1 0 8
dones 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 7
total 0 0 4 5 0 1 2 1 1 1 0 15
Altres serveis
homes 0 1 2 1 1 0 2 0 1 1 0 9
dones 3 1 4 5 2 4 1 2 2 0 0 24
total 3 2 6 6 3 4 3 2 3 1 0 33
Total
homes 17 83 135 145 129 78 81 65 75 65 16 889
dones 12 46 73 65 34 32 29 29 29 16 5 370
total 29 129 208 210 163 110 110 94 104 81 21 1.259
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Alta Ribagorça

Opciones
Búsqueda por nombre