Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Baix Penedès. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 15 47 68 67 56 56 60 75 109 129 12 694
dones 3 18 9 9 10 11 6 9 21 18 12 126
total 18 65 77 76 66 67 66 84 130 147 24 820
Pesca
homes 0 1 3 4 1 2 3 5 4 5 1 29
dones 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 5
total 1 1 4 6 1 2 3 5 5 5 1 34
Extracció gas i petroli
homes 1 6 5 8 2 6 7 4 5 2 1 47
dones 1 3 3 0 1 0 0 1 0 2 0 11
total 2 9 8 8 3 6 7 5 5 4 1 58
Electricitat gas i aigua
homes 14 20 14 22 20 15 14 9 13 3 1 145
dones 0 5 2 0 2 2 1 0 0 0 0 12
total 14 25 16 22 22 17 15 9 13 3 1 157
Extracció i transformació minerals
homes 23 104 84 75 103 183 148 124 95 20 2 961
dones 3 9 11 10 12 10 6 3 3 0 0 67
total 26 113 95 85 115 193 154 127 98 20 2 1.028
Indústria química
homes 8 21 26 18 24 26 19 13 14 7 1 177
dones 7 7 7 11 9 5 4 0 2 1 1 54
total 15 28 33 29 33 31 23 13 16 8 2 231
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 49 85 101 98 92 79 67 45 40 19 4 679
dones 12 39 34 21 7 10 6 2 2 0 0 133
total 61 124 135 119 99 89 73 47 42 19 4 812
Material transport
homes 5 17 14 16 10 13 15 9 11 5 0 115
dones 0 2 1 5 0 0 0 2 0 1 0 11
total 5 19 15 21 10 13 15 11 11 6 0 126
Alimentació begudes
homes 26 62 83 64 42 49 39 23 24 20 4 436
dones 45 117 71 37 35 26 17 9 9 8 1 375
total 71 179 154 101 77 75 56 32 33 28 5 811
Textil, cuir confecció
homes 4 22 36 19 27 19 18 11 10 6 1 173
dones 13 34 55 86 36 26 13 13 17 7 2 302
total 17 56 91 105 63 45 31 24 27 13 3 475
Suro i fusta
homes 22 46 36 39 36 22 16 17 23 16 1 274
dones 4 7 3 4 3 1 1 0 2 0 1 26
total 26 53 39 43 39 23 17 17 25 16 2 300
Paper i arts gràfiques
homes 6 8 9 13 14 10 9 8 9 6 0 92
dones 1 6 7 2 1 2 2 3 0 2 0 26
total 7 14 16 15 15 12 11 11 9 8 0 118
Plàstics indústria manufacturera
homes 3 19 17 10 8 9 10 9 9 2 1 97
dones 5 8 9 5 5 3 2 3 2 1 1 44
total 8 27 26 15 13 12 12 12 11 3 2 141
Construcció
homes 109 294 281 270 277 252 234 176 130 58 10 2.091
dones 9 23 13 17 9 10 3 6 4 1 0 95
total 118 317 294 287 286 262 237 182 134 59 10 2.186
Comerç i reparació
homes 65 128 152 146 144 121 90 81 73 48 7 1.055
dones 90 172 155 124 117 105 78 64 67 32 15 1.019
total 155 300 307 270 261 226 168 145 140 80 22 2.074
Hostaleria i restauració
homes 32 78 89 90 69 77 62 53 44 22 5 621
dones 18 68 61 47 52 56 51 46 28 7 8 442
total 50 146 150 137 121 133 113 99 72 29 13 1.063
Transports i activitats annexes
homes 8 42 63 70 62 57 50 55 41 24 4 476
dones 3 8 8 5 9 6 5 3 2 0 1 50
total 11 50 71 75 71 63 55 58 43 24 5 526
Comunicacions
homes 2 8 11 15 10 13 14 2 6 5 0 86
dones 5 1 7 6 3 2 2 1 2 0 0 29
total 7 9 18 21 13 15 16 3 8 5 0 115
Assegurances i financeres
homes 4 11 42 56 46 43 34 18 20 4 1 279
dones 5 37 29 19 18 14 7 8 8 3 3 151
total 9 48 71 75 64 57 41 26 28 7 4 430
Servei empr. lloguers
homes 4 20 38 40 26 30 16 5 8 4 0 191
dones 9 38 34 16 10 9 5 2 1 3 2 129
total 13 58 72 56 36 39 21 7 9 7 2 320
Adm. pública, defensa i SS
homes 7 49 91 51 55 48 32 28 36 19 5 421
dones 7 52 70 40 35 26 10 10 9 10 0 269
total 14 101 161 91 90 74 42 38 45 29 5 690
Educació i investigació
homes 9 27 33 51 51 43 33 29 19 12 1 308
dones 9 30 100 86 76 44 31 9 8 9 1 403
total 18 57 133 137 127 87 64 38 27 21 2 711
Sanitat i assis. social
homes 0 3 12 17 19 15 5 5 13 7 0 96
dones 3 28 35 29 33 25 7 11 5 3 4 183
total 3 31 47 46 52 40 12 16 18 10 4 279
Altres serveis
homes 13 15 19 19 23 26 13 21 20 9 0 178
dones 27 57 56 36 42 30 37 35 18 15 3 356
total 40 72 75 55 65 56 50 56 38 24 3 534
Total
homes 429 1.133 1.327 1.278 1.217 1.214 1.008 825 776 452 62 9.721
dones 280 769 781 617 525 423 294 240 211 123 55 4.318
total 709 1.902 2.108 1.895 1.742 1.637 1.302 1.065 987 575 117 14.039
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Baix Penedès

Opciones
Búsqueda por nombre