Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Canovelles. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 0 2 4 4 8 5 7 7 8 8 2 55
dones 3 2 0 0 2 0 3 2 3 2 1 18
total 3 4 4 4 10 5 10 9 11 10 3 73
Pesca
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli
homes 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
dones 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
total 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 4
Electricitat gas i aigua
homes 2 6 5 8 3 5 5 5 1 0 0 40
dones 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
total 2 7 5 8 3 6 5 5 2 0 0 43
Extracció i transformació minerals
homes 12 19 18 7 13 15 12 5 6 5 1 113
dones 4 3 5 8 4 8 0 0 0 0 0 32
total 16 22 23 15 17 23 12 5 6 5 1 145
Indústria química
homes 15 33 35 29 33 45 24 28 10 2 0 254
dones 19 27 10 20 12 6 6 1 1 0 0 102
total 34 60 45 49 45 51 30 29 11 2 0 356
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 39 75 91 88 81 74 45 29 31 21 1 575
dones 15 33 28 34 13 8 2 3 3 1 0 140
total 54 108 119 122 94 82 47 32 34 22 1 715
Material transport
homes 5 15 16 8 6 7 7 3 2 0 0 69
dones 1 5 5 2 4 3 0 0 0 0 0 20
total 6 20 21 10 10 10 7 3 2 0 0 89
Alimentació begudes
homes 10 32 26 35 15 41 29 33 18 7 0 246
dones 21 36 36 34 24 15 8 6 5 0 0 185
total 31 68 62 69 39 56 37 39 23 7 0 431
Textil, cuir confecció
homes 13 25 31 37 28 17 19 11 17 12 3 213
dones 24 59 31 51 31 23 3 6 2 2 0 232
total 37 84 62 88 59 40 22 17 19 14 3 445
Suro i fusta
homes 27 26 27 15 19 16 15 8 2 6 0 161
dones 5 4 2 3 1 1 1 1 0 0 0 18
total 32 30 29 18 20 17 16 9 2 6 0 179
Paper i arts gràfiques
homes 6 7 15 11 16 11 6 3 4 1 0 80
dones 5 12 1 2 2 0 0 0 0 0 0 22
total 11 19 16 13 18 11 6 3 4 1 0 102
Plàstics indústria manufacturera
homes 25 34 22 24 21 18 9 4 6 4 0 167
dones 11 23 16 12 9 1 2 0 0 1 0 75
total 36 57 38 36 30 19 11 4 6 5 0 242
Construcció
homes 38 93 72 61 83 95 70 58 46 22 3 641
dones 1 3 8 4 2 2 3 2 2 0 0 27
total 39 96 80 65 85 97 73 60 48 22 3 668
Comerç i reparació
homes 19 42 52 52 42 47 29 29 21 11 3 347
dones 24 41 36 23 25 22 10 18 12 7 1 219
total 43 83 88 75 67 69 39 47 33 18 4 566
Hostaleria i restauració
homes 12 8 23 11 12 11 13 11 3 1 2 107
dones 0 13 9 5 11 5 5 5 1 1 0 55
total 12 21 32 16 23 16 18 16 4 2 2 162
Transports i activitats annexes
homes 5 19 31 32 22 26 16 7 8 3 2 171
dones 2 2 3 0 4 0 0 2 0 0 0 13
total 7 21 34 32 26 26 16 9 8 3 2 184
Comunicacions
homes 0 1 7 1 1 3 1 2 0 0 0 16
dones 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 5
total 1 1 7 1 2 5 1 3 0 0 0 21
Assegurances i financeres
homes 0 4 7 9 14 12 6 2 4 0 1 59
dones 6 5 4 4 1 3 0 0 0 0 1 24
total 6 9 11 13 15 15 6 2 4 0 2 83
Servei empr. lloguers
homes 4 10 8 14 5 8 3 3 3 2 1 61
dones 8 13 8 7 11 2 3 2 0 1 1 56
total 12 23 16 21 16 10 6 5 3 3 2 117
Adm. pública, defensa i SS
homes 5 3 13 7 8 4 3 8 4 4 0 59
dones 6 16 8 3 6 7 3 0 0 1 0 50
total 11 19 21 10 14 11 6 8 4 5 0 109
Educació i investigació
homes 1 3 8 10 11 5 5 2 5 1 0 51
dones 1 16 14 15 16 10 7 3 2 2 0 86
total 2 19 22 25 27 15 12 5 7 3 0 137
Sanitat i assis. social
homes 2 1 3 2 5 1 5 0 0 2 1 22
dones 3 12 10 11 11 9 2 3 1 0 0 62
total 5 13 13 13 16 10 7 3 1 2 1 84
Altres serveis
homes 4 8 12 5 2 4 5 5 4 3 0 52
dones 14 28 25 26 21 34 27 17 11 5 0 208
total 18 36 37 31 23 38 32 22 15 8 0 260
Total
homes 244 466 526 470 449 470 334 263 204 116 20 3.562
dones 174 354 259 264 212 162 85 72 44 23 4 1.653
total 418 820 785 734 661 632 419 335 248 139 24 5.215
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Canovelles

Opciones
Búsqueda por nombre