Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Vilassar de Dalt. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 4 10 10 9 5 11 10 9 6 6 2 82
dones 1 4 3 2 4 3 1 4 2 3 0 27
total 5 14 13 11 9 14 11 13 8 9 2 109
Pesca
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli
homes 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
Electricitat gas i aigua
homes 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 7
dones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 8
Extracció i transformació minerals
homes 0 3 4 2 2 2 0 3 2 1 0 19
dones 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5
total 0 4 7 3 2 2 0 3 2 1 0 24
Indústria química
homes 2 5 10 16 12 13 8 5 7 2 0 80
dones 2 11 12 12 7 10 3 1 1 0 0 59
total 4 16 22 28 19 23 11 6 8 2 0 139
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 13 34 34 24 37 29 23 18 15 6 2 235
dones 1 11 1 7 8 4 3 1 1 4 0 41
total 14 45 35 31 45 33 26 19 16 10 2 276
Material transport
homes 1 4 1 2 1 6 1 1 0 0 0 17
dones 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
total 2 5 1 2 1 6 2 1 0 0 0 20
Alimentació begudes
homes 0 3 4 7 8 3 3 2 3 0 0 33
dones 1 0 1 5 2 5 3 1 1 0 0 19
total 1 3 5 12 10 8 6 3 4 0 0 52
Textil, cuir confecció
homes 14 15 18 20 16 15 11 13 11 6 2 141
dones 14 20 19 17 23 11 13 4 4 3 0 128
total 28 35 37 37 39 26 24 17 15 9 2 269
Suro i fusta
homes 2 6 4 5 14 5 3 1 3 2 0 45
dones 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4
total 2 6 4 7 15 6 3 1 3 2 0 49
Paper i arts gràfiques
homes 2 1 2 7 4 5 6 1 1 2 0 31
dones 0 4 3 4 3 1 3 1 0 1 0 20
total 2 5 5 11 7 6 9 2 1 3 0 51
Plàstics indústria manufacturera
homes 1 3 3 2 4 5 4 3 0 0 0 25
dones 2 8 4 2 1 1 1 0 0 0 0 19
total 3 11 7 4 5 6 5 3 0 0 0 44
Construcció
homes 7 13 23 14 20 25 34 31 13 5 0 185
dones 0 5 1 1 2 1 1 0 0 0 0 11
total 7 18 24 15 22 26 35 31 13 5 0 196
Comerç i reparació
homes 9 20 32 30 30 27 23 15 18 8 1 213
dones 14 18 25 19 31 24 7 18 12 10 1 179
total 23 38 57 49 61 51 30 33 30 18 2 392
Hostaleria i restauració
homes 3 3 10 11 6 7 4 3 2 2 0 51
dones 1 3 1 3 6 3 4 6 1 0 1 29
total 4 6 11 14 12 10 8 9 3 2 1 80
Transports i activitats annexes
homes 2 7 9 10 6 9 14 5 9 4 0 75
dones 0 2 2 0 2 2 1 1 0 1 1 12
total 2 9 11 10 8 11 15 6 9 5 1 87
Comunicacions
homes 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4
dones 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
total 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 5
Assegurances i financeres
homes 0 0 6 13 20 14 5 7 5 2 0 72
dones 1 2 0 8 4 1 2 0 0 0 2 20
total 1 2 6 21 24 15 7 7 5 2 2 92
Servei empr. lloguers
homes 2 7 6 18 11 7 8 3 3 0 0 65
dones 1 2 11 5 5 1 2 1 1 0 0 29
total 3 9 17 23 16 8 10 4 4 0 0 94
Adm. pública, defensa i SS
homes 0 3 8 5 8 6 3 3 4 3 0 43
dones 2 3 6 10 8 9 4 0 0 1 0 43
total 2 6 14 15 16 15 7 3 4 4 0 86
Educació i investigació
homes 0 2 6 15 18 9 4 2 2 3 1 62
dones 2 11 7 20 15 15 4 3 5 3 1 86
total 2 13 13 35 33 24 8 5 7 6 2 148
Sanitat i assis. social
homes 1 1 2 9 8 4 2 1 3 1 0 32
dones 0 5 10 22 18 7 2 4 5 0 2 75
total 1 6 12 31 26 11 4 5 8 1 2 107
Altres serveis
homes 2 3 1 4 3 5 2 1 3 0 0 24
dones 6 9 9 6 6 7 7 6 8 12 3 79
total 8 12 10 10 9 12 9 7 11 12 3 103
Total
homes 65 143 194 226 235 210 171 129 111 53 8 1.545
dones 50 120 118 146 146 107 62 51 41 38 11 890
total 115 263 312 372 381 317 233 180 152 91 19 2.435
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Vilassar de Dalt

Opciones
Búsqueda por nombre