Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Vallgorguina. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 0 1 4 0 3 0 1 4 2 7 0 22
dones 1 1 1 0 1 1 2 0 1 2 0 10
total 1 2 5 0 4 1 3 4 3 9 0 32
Pesca
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricitat gas i aigua
homes 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Extracció i transformació minerals
homes 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
dones 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
total 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5
Indústria química
homes 0 1 4 1 2 0 1 0 1 0 1 11
dones 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5
total 0 2 4 2 3 0 2 1 1 0 1 16
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 2 6 10 1 4 4 0 1 3 0 0 31
dones 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5
total 3 6 11 2 5 4 0 2 3 0 0 36
Material transport
homes 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
dones 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Alimentació begudes
homes 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 6
dones 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
total 0 1 0 1 2 0 2 2 0 0 1 9
Textil, cuir confecció
homes 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5
dones 1 6 3 2 2 1 0 0 1 0 0 16
total 1 8 4 2 2 1 1 0 1 0 1 21
Suro i fusta
homes 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0 0 7
dones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 1 0 1 0 2 1 2 1 0 0 0 8
Paper i arts gràfiques
homes 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Plàstics indústria manufacturera
homes 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4
dones 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
total 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 5
Construcció
homes 1 1 1 4 1 3 3 2 1 3 0 20
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 1 1 1 4 1 3 3 2 1 3 0 20
Comerç i reparació
homes 1 1 0 5 2 2 4 2 3 3 0 23
dones 0 3 1 2 1 4 1 1 2 2 0 17
total 1 4 1 7 3 6 5 3 5 5 0 40
Hostaleria i restauració
homes 0 1 0 2 1 0 3 0 1 0 0 8
dones 2 1 0 3 0 1 1 0 3 0 0 11
total 2 2 0 5 1 1 4 0 4 0 0 19
Transports i activitats annexes
homes 0 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 8
dones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 1 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 9
Comunicacions
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assegurances i financeres
homes 0 0 1 0 0 1 2 3 1 1 0 9
dones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 0 1 1 0 1 2 3 1 1 0 10
Servei empr. lloguers
homes 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 5
dones 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
total 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 7
Adm. pública, defensa i SS
homes 0 0 0 3 0 2 2 1 0 1 0 9
dones 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
total 0 0 1 4 0 3 2 1 0 1 0 12
Educació i investigació
homes 0 0 2 1 3 1 0 1 0 0 0 8
dones 0 1 3 1 2 2 2 0 0 0 0 11
total 0 1 5 2 5 3 2 1 0 0 0 19
Sanitat i assis. social
homes 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
dones 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 5
total 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 1 8
Altres serveis
homes 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
dones 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
total 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 5
Total
homes 6 18 30 22 26 16 20 18 14 17 3 190
dones 7 15 11 15 12 12 9 4 7 4 1 97
total 13 33 41 37 38 28 29 22 21 21 4 287
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Vallgorguina

Opciones
Búsqueda por nombre