Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Bellpuig. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 4 12 15 21 19 13 17 28 26 27 4 186
dones 1 3 3 2 0 1 1 4 3 3 0 21
total 5 15 18 23 19 14 18 32 29 30 4 207
Pesca
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
total 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Electricitat gas i aigua
homes 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 8
dones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
total 1 2 1 2 0 2 1 0 0 0 0 9
Extracció i transformació minerals
homes 0 2 7 4 8 2 2 3 2 6 1 37
dones 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 8
total 0 6 8 5 9 3 2 3 2 6 1 45
Indústria química
homes 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 5
dones 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
total 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 7
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 8 15 22 7 19 11 13 7 8 3 0 113
dones 5 13 10 5 1 3 0 0 0 0 0 37
total 13 28 32 12 20 14 13 7 8 3 0 150
Material transport
homes 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Alimentació begudes
homes 4 7 20 11 9 7 10 1 7 5 0 81
dones 2 5 9 6 4 4 5 4 2 2 0 43
total 6 12 29 17 13 11 15 5 9 7 0 124
Textil, cuir confecció
homes 0 0 2 3 2 0 1 2 0 1 0 11
dones 6 24 6 8 8 4 4 2 0 2 0 64
total 6 24 8 11 10 4 5 4 0 3 0 75
Suro i fusta
homes 6 6 8 8 2 1 1 4 3 0 0 39
dones 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
total 6 8 9 8 2 1 1 4 4 0 0 43
Paper i arts gràfiques
homes 0 1 1 0 1 2 2 2 0 0 0 9
dones 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
total 0 1 1 0 1 3 2 2 0 0 0 10
Plàstics indústria manufacturera
homes 0 3 3 5 3 3 1 3 0 0 0 21
dones 0 5 1 3 2 1 0 0 0 0 0 12
total 0 8 4 8 5 4 1 3 0 0 0 33
Construcció
homes 9 24 23 21 20 27 16 11 15 9 0 175
dones 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
total 9 25 24 23 20 27 16 11 15 9 0 179
Comerç i reparació
homes 2 14 10 14 9 6 12 11 14 8 3 103
dones 1 5 13 6 10 6 14 8 7 2 4 76
total 3 19 23 20 19 12 26 19 21 10 7 179
Hostaleria i restauració
homes 1 6 5 8 4 5 6 1 1 1 0 38
dones 5 1 3 4 3 2 4 2 0 0 1 25
total 6 7 8 12 7 7 10 3 1 1 1 63
Transports i activitats annexes
homes 1 4 14 13 13 9 8 7 10 2 0 81
dones 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 8
total 2 5 16 14 13 10 9 7 10 2 1 89
Comunicacions
homes 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 6
dones 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
total 0 1 1 3 2 0 0 1 0 0 0 8
Assegurances i financeres
homes 0 1 5 11 5 7 7 2 3 3 0 44
dones 0 3 4 1 0 2 0 0 1 0 0 11
total 0 4 9 12 5 9 7 2 4 3 0 55
Servei empr. lloguers
homes 0 3 5 3 1 1 1 0 0 1 0 15
dones 0 4 2 2 2 1 1 0 1 0 0 13
total 0 7 7 5 3 2 2 0 1 1 0 28
Adm. pública, defensa i SS
homes 0 7 5 4 5 4 1 1 3 3 0 33
dones 0 1 3 3 3 2 1 0 0 1 0 14
total 0 8 8 7 8 6 2 1 3 4 0 47
Educació i investigació
homes 0 2 6 4 4 2 0 3 3 2 0 26
dones 0 7 21 13 6 5 2 4 3 3 1 65
total 0 9 27 17 10 7 2 7 6 5 1 91
Sanitat i assis. social
homes 0 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 7
dones 0 1 3 1 2 1 0 0 0 2 0 10
total 0 1 4 1 2 1 2 1 0 5 0 17
Altres serveis
homes 0 4 2 1 1 0 2 0 1 1 0 12
dones 1 3 2 5 1 3 2 3 2 6 2 30
total 1 7 4 6 2 3 4 3 3 7 2 42
Total
homes 36 115 158 143 126 102 103 89 96 76 8 1.052
dones 22 83 88 64 44 38 36 27 20 21 9 452
total 58 198 246 207 170 140 139 116 116 97 17 1.504
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Bellpuig

Opciones
Búsqueda por nombre