Saltar al contenido principal

Dones de 16 anys i més. Per any de naixement, nacionalitat i nombre de fills nascuts vius

Dones de 16 anys i més. Per any de naixement, nacionalitat i nombre de fills nascuts vius Barcelona. 2011
Nombre de fills nascuts vius
Any naixement 0 fills 1 fill 2 fills 3 fills 4 fills i més Total dones Total fills Nombre mitjà fills per dona
Espanyola 237.348 112.723 181.989 60.521 32.122 624.703 810.141 1,3
Abans de 1930 11.456 10.935 16.919 8.001 7.998 55.310 109.086 1,97
1930 a 1934 7.863 7.232 13.922 7.141 5.501 41.659 82.824 1,99
1935 a 1939 6.328 5.485 12.728 7.156 5.597 37.294 78.523 2,11
1940 a 1944 7.068 5.174 16.168 9.037 4.724 42.172 85.903 2,04
1945 a 1949 8.552 7.402 19.947 8.514 3.558 47.972 88.843 1,85
1950 a 1954 8.348 9.707 20.153 5.916 1.749 45.873 75.757 1,65
1955 a 1959 10.597 12.914 20.775 4.134 809 49.229 70.497 1,43
1960 a 1964 13.041 13.528 19.454 3.863 789 50.675 67.608 1,33
1965 a 1969 14.949 12.170 17.958 3.013 511 48.602 59.539 1,23
1970 a 1974 20.501 11.474 15.720 2.718 554 50.967 53.505 1,05
1975 a 1979 29.636 11.816 6.504 830 208 48.994 28.425 0,58
1980 a 1984 36.251 3.988 1.252 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 114 41.722 7.482 0,18
1985 a 1989 31.680 775 247 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 32.743 1.400 0,04
1990 a 1994 27.231 115 193 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 27.576 612 0,02
1995 i posteriors 3.848 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.915 137 0,03
Estrangera 55.375 21.622 20.911 9.584 6.201 113.693 121.739 1,07
Abans de 1930 176 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 130 196 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 654 1.316 2,01
1930 a 1934 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 142 168 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 154 650 1.700 2,62
1935 a 1939 269 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 320 152 174 971 2.196 2,26
1940 a 1944 282 229 369 280 436 1.596 4.064 2,55
1945 a 1949 410 300 666 185 634 2.195 5.208 2,37
1950 a 1954 522 487 955 669 1.020 3.654 9.341 2,56
1955 a 1959 1.566 1.407 1.778 937 581 6.268 10.688 1,71
1960 a 1964 1.816 1.445 2.153 1.636 1.232 8.282 16.275 1,97
1965 a 1969 2.522 2.434 3.360 1.520 877 10.713 17.599 1,64
1970 a 1974 4.667 3.643 3.704 1.754 576 14.345 18.866 1,32
1975 a 1979 10.295 5.644 4.254 1.516 316 22.026 20.170 0,92
1980 a 1984 15.643 3.960 2.341 478 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 22.486 10.347 0,46
1985 a 1990 9.593 1.560 626 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.969 3.515 0,29
1991 a 1994 6.417 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.674 308 0,05
1995 i posteriors 1.136 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.209 147 0,12
Total 292.723 134.345 202.900 70.104 38.323 738.395 931.881 1,26
Abans de 1930 11.632 11.018 17.050 8.197 8.066 55.963 110.402 1,97
1930 a 1934 7.924 7.374 14.090 7.266 5.655 42.309 84.524 2
1935 a 1939 6.597 5.542 13.048 7.308 5.771 38.265 80.719 2,11
1940 a 1944 7.349 5.403 16.538 9.318 5.160 43.768 89.967 2,06
1945 a 1949 8.961 7.702 20.613 8.698 4.193 50.167 94.052 1,87
1950 a 1954 8.870 10.194 21.108 6.586 2.769 49.527 85.098 1,72
1955 a 1959 12.163 14.321 22.553 5.071 1.389 55.497 81.185 1,46
1960 a 1964 14.857 14.973 21.607 5.499 2.021 58.957 83.884 1,42
1965 a 1969 17.471 14.605 21.318 4.534 1.387 59.315 77.138 1,3
1970 a 1974 25.168 15.118 19.423 4.473 1.131 65.312 72.370 1,11
1975 a 1979 39.932 17.459 10.759 2.347 525 71.021 48.594 0,68
1980 a 1984 51.894 7.948 3.593 595 178 64.208 17.829 0,28
1985 a 1989 41.274 2.335 872 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 44.712 4.914 0,11
1990 a 1994 33.648 346 206 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 34.250 920 0,03
1995 i posteriors 4.983 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.124 285 0,06
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geográfico: Barcelona

Selección por nivel geográfico