Saltar al contenido principal
Població ocupada segons branques d'activitat i sexe Alt Empordà. 2011
Homes Dones Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 2.385 515 2.899
Indústries extractives 94 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 99
Indústries manufactureres 3.626 1.606 5.232
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 209 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 237
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 336 51 387
Construcció 4.566 541 5.107
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 4.748 5.786 10.534
Transport i emmagatzematge 1.760 554 2.314
Hostaleria 2.787 2.743 5.530
Informació i comunicacions 687 187 874
Activitats financeres i d'assegurances 548 523 1.071
Activitats immobiliàries 268 326 594
Activitats professionals, científiques i tècniques 870 869 1.739
Activitats administratives i serveis auxiliars 675 1.076 1.752
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 1.922 1.465 3.387
Educació 1.039 2.547 3.586
Activitats sanitàries i de serveis socials 876 2.388 3.263
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 911 599 1.510
Altres serveis 736 1.302 2.038
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 221 832 1.053
Organismes extraterritorials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 29.277 23.950 53.228
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geográfico: Alt Empordà

Selección por nivel geográfico