Saltar al contenido principal
Població ocupada segons branques d'activitat i sexe Baix Camp. 2011
Homes Dones Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.263 484 1.747
Indústries extractives 264 .. 363
Indústries manufactureres 6.911 3.004 9.916
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1.351 169 1.521
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 388 219 607
Construcció 6.143 774 6.917
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 5.410 5.783 11.193
Transport i emmagatzematge 2.540 817 3.357
Hostaleria 2.733 3.071 5.805
Informació i comunicacions 1.000 322 1.322
Activitats financeres i d'assegurances 875 620 1.495
Activitats immobiliàries 135 221 356
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.744 1.660 3.404
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.353 1.686 3.038
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 2.451 2.064 4.514
Educació 1.853 4.382 6.235
Activitats sanitàries i de serveis socials 1.411 4.211 5.622
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 636 669 1.305
Altres serveis 1.527 1.594 3.121
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 210 1.323 1.534
Organismes extraterritorials .. .. ..
Total 40.253 33.185 73.438
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geografico: Baix Camp

Opciones