Saltar al contenido principal
Població ocupada segons branques d'activitat i sexe Baix Penedès. 2011
Homes Dones Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 523 142 665
Indústries extractives 189 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 226
Indústries manufactureres 4.158 1.350 5.508
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 205 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 227
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 105 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 186
Construcció 2.614 413 3.027
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 2.404 2.647 5.051
Transport i emmagatzematge 2.080 493 2.572
Hostaleria 1.065 1.256 2.321
Informació i comunicacions 529 310 839
Activitats financeres i d'assegurances 386 430 816
Activitats immobiliàries .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 236
Activitats professionals, científiques i tècniques 948 880 1.828
Activitats administratives i serveis auxiliars 624 889 1.513
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 1.145 1.018 2.164
Educació 627 1.690 2.317
Activitats sanitàries i de serveis socials 484 1.563 2.047
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 279 320 599
Altres serveis 738 908 1.646
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 674 777
Organismes extraterritorials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 19.322 15.278 34.600
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geográfico: Baix Penedès

Selección por nivel geográfico