Saltar al contenido principal
Població ocupada segons branques d'activitat i sexe Cornellà de Llobregat. 2011
Homes Dones Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca .. .. ..
Indústries extractives .. .. ..
Indústries manufactureres 3.844 1.453 5.297
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat .. .. 232
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 167 .. 233
Construcció 2.568 317 2.885
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 2.292 2.540 4.832
Transport i emmagatzematge 1.686 302 1.987
Hostaleria 1.069 1.088 2.156
Informació i comunicacions 828 437 1.265
Activitats financeres i d'assegurances 303 470 773
Activitats immobiliàries .. .. ..
Activitats professionals, científiques i tècniques 693 673 1.366
Activitats administratives i serveis auxiliars 648 1.096 1.744
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 928 1.030 1.958
Educació 468 1.398 1.866
Activitats sanitàries i de serveis socials 803 2.189 2.992
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 291 263 553
Altres serveis 533 911 1.445
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. 841 979
Organismes extraterritorials .. .. ..
Total 17.549 15.307 32.856
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geografico: Cornellà de Llobregat

Opciones