Saltar al contenido principal
Població ocupada segons branques d'activitat i professió Catalunya. 2011
Directors i gerents Tècnics científics Tècnics de suport Empleats administratius Treballadors serveis Treballadors qualificats primari Artesans i treballadors qualificats indústria Instal·ladors i muntadors Ocupacions elementals Ocupacions militars Totals
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.705 1.832 2.585 3.372 1.945 34.574 2.262 4.313 10.366 .. 62.954
Indústries extractives 234 409 1.226 715 183 .. 1.038 955 329 .. 5.090
Indústries manufactureres 33.790 28.106 94.674 54.100 17.083 917 134.228 80.051 37.774 300 481.023
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1.003 2.966 7.492 3.045 412 .. 4.235 1.036 804 .. 21.017
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 1.441 1.641 3.851 2.525 219 .. 2.167 2.561 5.520 .. 19.981
Construcció 9.049 12.207 28.922 17.772 4.981 164 107.792 15.201 18.095 81 214.264
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 29.414 16.190 47.779 50.966 191.092 996 52.687 20.419 30.434 183 440.159
Transport i emmagatzematge 7.241 3.100 11.271 32.806 8.728 126 5.646 69.924 15.799 .. 154.689
Hostaleria 10.129 1.951 9.408 14.840 115.261 772 3.919 2.819 33.053 .. 192.164
Informació i comunicacions 10.772 26.446 41.813 16.216 5.311 .. 4.087 2.013 2.944 183 109.785
Activitats financeres i d'assegurances 11.914 11.469 14.341 45.366 1.532 .. 756 672 2.173 .. 88.265
Activitats immobiliàries 2.874 1.581 6.475 7.943 598 .. 303 215 387 .. 20.376
Activitats professionals, científiques i tècniques 13.623 79.840 39.532 32.016 4.939 162 4.451 3.139 4.110 .. 181.873
Activitats administratives i serveis auxiliars 4.816 4.293 9.903 37.265 12.431 6.146 2.530 2.896 37.528 202 118.011
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 5.416 30.922 28.216 51.322 41.832 1.827 4.541 2.711 7.753 1.868 176.409
Educació 4.544 161.358 21.160 16.341 20.645 1.257 5.831 2.024 11.031 203 244.395
Activitats sanitàries i de serveis socials 6.344 113.191 23.051 24.558 66.782 732 4.395 4.379 14.078 82 257.592
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 3.950 5.380 18.326 11.630 6.896 573 5.058 2.019 3.726 .. 57.613
Altres serveis 6.243 7.728 13.608 16.607 50.026 321 8.032 5.450 11.805 163 119.984
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. 222 501 943 14.076 1.049 616 859 46.077 .. 64.457
Organismes extraterritorials 489 1.012 513 1.131 167 .. .. 187 292 .. 3.817
Total 165.091 511.844 424.649 441.479 565.141 49.657 354.588 223.844 294.079 3.544 3.033.916
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones