Saltar al contenido principal
Població espanyola ocupada segons branques d'activitat i sexe Catalunya. 2011
Homes Dones Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 34.730 13.740 48.470
Indústries extractives 3.133 1.006 4.139
Indústries manufactureres 293.893 137.869 431.762
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 14.631 4.694 19.325
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 13.250 4.969 18.219
Construcció 149.717 27.686 177.403
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 183.526 205.262 388.787
Transport i emmagatzematge 107.589 29.579 137.169
Hostaleria 65.290 68.647 133.937
Informació i comunicacions 64.690 30.343 95.033
Activitats financeres i d'assegurances 44.419 39.736 84.155
Activitats immobiliàries 7.842 10.695 18.537
Activitats professionals, científiques i tècniques 85.803 76.292 162.094
Activitats administratives i serveis auxiliars 38.174 59.519 97.693
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 83.851 86.199 170.050
Educació 65.721 161.313 227.034
Activitats sanitàries i de serveis socials 59.337 170.476 229.813
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 27.735 22.808 50.543
Altres serveis 40.508 61.028 101.535
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 5.298 24.812 30.110
Organismes extraterritorials 1.230 1.825 3.054
Total 1.390.367 1.238.496 2.628.864
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geográfico: Cataluña

Selección por nivel geográfico