Saltar al contenido principal
Població ocupada segons branques d'activitat, professió i nacionalitat. Espanyols Catalunya. 2011
Directors i gerents Tècnics científics Tècnics de suport Empleats administratius Treballadors serveis Treballadors qualificats primari Artesans i treballadors qualificats indústria Instal·ladors i muntadors Ocupacions elementals Ocupacions militars Totals
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.606 1.598 2.423 3.053 1.712 28.596 1.808 3.204 4.471 .. 48.470
Indústries extractives 204 357 912 694 154 .. 727 854 236 .. 4.139
Indústries manufactureres 30.543 25.038 88.978 50.158 15.010 757 118.201 72.067 30.759 250 431.762
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 928 2.714 7.085 2.845 321 .. 3.843 953 613 .. 19.325
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 1.377 1.589 3.748 2.412 205 .. 1.977 2.255 4.605 .. 18.219
Construcció 8.385 10.970 26.269 16.573 3.850 164 86.452 13.749 10.910 81 177.403
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 26.385 14.585 44.039 47.245 168.451 769 45.578 17.426 24.127 183 388.787
Transport i emmagatzematge 6.633 2.797 10.550 30.228 7.665 .. 5.136 60.714 13.303 .. 137.169
Hostaleria 8.415 1.835 7.907 12.065 79.218 546 3.157 2.226 18.558 .. 133.937
Informació i comunicacions 9.376 23.185 36.440 14.034 4.063 .. 3.529 1.790 2.501 .. 95.033
Activitats financeres i d'assegurances 11.338 10.937 13.833 43.837 1.273 .. 683 539 1.673 .. 84.155
Activitats immobiliàries 2.577 1.561 5.623 7.525 556 .. 228 173 293 .. 18.537
Activitats professionals, científiques i tècniques 12.070 70.432 35.742 29.512 3.973 127 4.082 2.751 3.346 .. 162.094
Activitats administratives i serveis auxiliars 4.289 3.846 8.718 34.057 10.598 4.752 1.923 2.415 26.989 .. 97.693
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 5.171 30.101 27.481 50.539 40.401 1.674 4.326 2.455 6.245 1.657 170.050
Educació 3.859 151.258 19.641 15.648 18.954 1.092 5.124 1.786 9.501 169 227.034
Activitats sanitàries i de serveis socials 5.886 103.571 21.702 23.652 55.921 543 3.979 3.989 10.488 .. 229.813
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 3.484 4.656 16.296 10.693 5.987 537 4.319 1.874 2.643 .. 50.543
Altres serveis 5.528 6.549 12.193 14.712 43.338 235 6.854 4.474 7.489 163 101.535
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. 177 340 779 7.377 585 442 713 19.597 .. 30.110
Organismes extraterritorials 334 766 465 1.037 148 .. .. 164 115 .. 3.054
Total 148.476 468.523 390.386 411.298 469.177 40.513 302.379 196.572 198.462 3.077 2.628.864
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.