Saltar al contenido principal
Població desocupada segons branques d'activitat i edat. Homes Catalunya. 2011
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 818 1.177 1.784 1.425 1.613 1.571 1.160 942 602 464 281 11.837
Indústries extractives .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 318 255 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 125 190 151 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.349
Indústries manufactureres 1.334 6.748 8.706 9.665 10.458 10.114 8.955 7.569 8.097 5.789 1.083 78.519
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 164 385 585 796 407 430 305 187 392 243 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.951
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 311 372 328 474 407 438 262 397 158 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.234
Construcció 1.165 7.120 14.290 19.922 19.888 18.710 15.590 12.809 10.644 5.242 738 126.117
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 1.586 7.181 7.319 6.404 5.652 5.031 4.557 3.992 4.150 2.416 987 49.276
Transport i emmagatzematge 576 2.819 3.431 3.571 4.304 4.062 3.646 2.978 2.206 1.183 265 29.041
Hostaleria 2.156 6.328 6.085 5.813 6.502 3.832 3.211 3.013 1.725 1.382 651 40.699
Informació i comunicacions 167 941 2.088 1.939 2.146 1.661 1.138 841 645 435 181 12.182
Activitats financeres i d'assegurances .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 528 609 509 569 376 388 487 1.270 369 128 5.287
Activitats immobiliàries .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 158 267 136 283 391 186 179 186 197 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.024
Activitats professionals, científiques i tècniques 238 1.085 2.332 2.626 2.187 1.545 1.778 1.052 972 598 251 14.663
Activitats administratives i serveis auxiliars 376 1.834 1.902 2.400 1.947 1.778 1.173 1.286 1.038 656 246 14.637
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 432 1.625 1.824 1.457 1.047 1.300 1.841 894 636 279 397 11.732
Educació 158 849 1.313 1.407 629 824 590 690 439 412 219 7.530
Activitats sanitàries i de serveis socials 205 1.282 1.418 1.337 1.247 1.004 956 826 375 226 205 9.081
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 403 1.279 1.209 1.538 1.618 846 807 476 527 211 99 9.013
Altres serveis 293 1.681 1.860 1.728 1.355 1.435 1.200 907 836 475 181 11.950
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 147 323 385 548 323 352 174 229 167 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.817
Organismes extraterritorials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 409
Total 10.352 43.571 57.848 63.895 63.168 55.764 48.395 39.765 35.542 20.956 6.094 445.349
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.