Saltar al contenido principal
Població desocupada segons branques d'activitat i professió. Dones Catalunya. 2011
Directors i gerents Tècnics científics Tècnics de suport Empleats administratius Treballadors serveis Treballadors qualificats primari Artesans i treballadors qualificats indústria Instal·ladors i muntadors Ocupacions elementals Ocupacions militars Totals
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca .. 123 276 505 589 2.407 296 252 2.059 .. 6.573
Indústries extractives .. .. .. 201 .. .. .. .. .. .. 395
Indústries manufactureres 1.491 1.307 8.239 11.927 4.473 111 20.993 16.801 10.547 .. 75.976
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat .. .. 244 599 .. .. 168 .. 134 .. 1.326
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. .. 209 423 .. .. .. .. 431 .. 1.252
Construcció 482 1.130 3.161 6.635 496 .. 2.721 847 1.411 .. 16.898
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 1.545 928 4.713 10.846 58.990 93 5.166 2.414 6.216 .. 90.955
Transport i emmagatzematge 237 118 839 5.094 1.759 .. 189 1.637 1.729 .. 11.615
Hostaleria 1.094 267 1.891 3.905 34.495 139 829 535 17.896 .. 61.051
Informació i comunicacions 491 1.124 2.342 3.682 1.145 .. 424 132 395 .. 9.785
Activitats financeres i d'assegurances 318 536 1.467 4.199 272 .. .. .. 540 .. 7.469
Activitats immobiliàries 132 .. 1.610 2.199 239 .. .. .. 213 .. 4.523
Activitats professionals, científiques i tècniques 633 3.953 4.461 7.607 694 .. 458 243 794 .. 18.916
Activitats administratives i serveis auxiliars 385 548 1.769 9.575 1.898 320 324 325 14.526 .. 29.691
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 443 1.560 1.959 6.234 1.769 234 301 199 2.026 143 14.868
Educació 167 8.596 2.837 2.479 3.489 .. 709 155 2.653 .. 21.136
Activitats sanitàries i de serveis socials 430 6.193 3.352 4.383 14.471 .. 296 481 4.550 .. 34.230
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 211 719 2.262 2.335 1.500 .. 702 136 1.195 .. 9.074
Altres serveis 573 789 1.476 4.018 13.716 .. 725 728 3.797 .. 25.913
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. .. .. 376 3.628 147 .. .. 19.285 .. 23.789
Organismes extraterritorials .. 187 .. 296 .. .. .. .. .. .. 693
Total 8.806 28.322 43.365 87.516 143.732 3.663 34.636 25.103 90.524 461 466.127
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.